hits

Stortinget må si ja til tiggeforbud

 
Justisminister Anders Anundsen bør få Stortinget med seg på lokale forbud mot tigging. Foto: Justisdepartementet.

 

Mandag bør Stortinget si ja til lokalt forbud mot tigging. I dag må folk flest gå sikk-sakk mellom tiggere, narkotikahandlere og prostituerte på Karl Johan.

Hvorfor har Oslo et helt annet gatebilde enn de fleste andre europeiske land?

Et svar kan være at andre land har forbud mot tigging.

- Danmark og Storbritannia har et generelt lovforbud mot tigging. I de fleste landene som ikke har et generelt forbud, får vi opplyst at lokale myndigheter enten kan fastsette forbud i hele eller deler av sitt distrikt, eller slå ned på tigging fordi det blir ansett for å forstyrre den alminnelige ro og orden, heter det i en kartlegging Stortingets utredningsseksjon har gjort.

Les den her: Hvilke land i Europa har i dag forbud mot tigging?

Mandag skal Stortinget stemme over et forslag fra justismininster Anders Anundsen om å la kommunene selv forby tigging, hvis de vil.

Etter all sannsynlighet blir det flertall for forslaget.

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet støtter forbud mot tigging, og Senterpartiets Jenny Klinge mener åpning for lokale forbud er for mildt: - Det er flertall på Stortinget for et generelt tiggeforbud, men nå lar regjeringen sjansen gå fra seg, sier hun til Aftenposten.

I den norske debatten virker det som et tiggeforslag er et grovt anslag mot en langvarig rett folk har til å be om hjelp.

Etter min mening lukker man øynene for at det meste av tiggingen ikke er gjort av tiggere som har falt gjennom det norske sikkerhetsnettet, men folk som busses til Norge for å tigge i mer eller mindre organiserte former.

Forbud er heller ikke mer radikalt enn at nesten hele Europa har det, og det forklarer hvorfor gatebildet i norske byer etterhvert har blitt helt annerledes enn i andre land.

Lovforslaget sier ikke mer enn at kommunene selv kan bestemme, og det må være i tråd med lokal selvstyrerett, som normalt holdes høyt.

Kanskje er det ikke behov for et landsdekkende forbud, men det bør være opp til innbyggerne - og politikerne - i hver kommune å sette reglene lokalt.

I Norge var det forbudt med tigging frem til 2005, da Stortinget opphevet den såkalte løsgjengerloven.

Da ble også tiggerforbudet opphevet, men det var før tiggere fra andre land i Europa ble busset til Norge for å tigge.

I slutten av 2012 kartla Oslo kommune 194 tiggere i byen. Kun syv av personene var norske, «mens resten i hovedsak var rumenske borgere», heter det i høringsbrevet fra Justisdepartementet.

- 69 av rumenerne ble kontrollert for identitet og sjekket mot strafferegisteret. Så nær som alle var registrert med straffbare forhold begått i Norge. Mange av dem forklarte at de var i Norge for å tigge om sommeren, og reiste flere turer hit årlig. De oppgav å sove ute eller i bilene sine, heter det i utredningen.

Les mer her: Forslag om endring i politiloven

Hverken tigging, narkotikaomsetning eller prostitusjon er noen løsning for menneskene som er tvunget ut i det.

Hvis vi virkelig bryr oss om menneskene som sitter på gaten, så er svaret å hjelpe dem.

Norge bidrar allerede med milliarder av EØS-kroner til Romania, men vi bør øke øremerket hjelp til romfolk i hjemlandet.

Tigging er ikke noen løsning for noen.

#Tigging #Tiggeforbud #Stortinget #Justisdepartementet #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar