hits

17 milliarder opp i gass

 
De rødgrønne, Miljøpartiet De Grønne og regjeringskameratene Venstre og Krf vil bruke 17 milliarder på et tiltak som ikke reduserer globale CO2-utslipp. Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen).

 

Oljen og gassen fra Utsirahøyden gir store utslipp av klimagasser. Men det lukker Stortinget øynene for når de bruker 17 milliarder på å gjøre produksjonen elektrisk.

Det er noe absurd i at flertallet på Stortinget vil bruke elektrisitet fra land for å drive plattformene.

Normalt «spiser» man litt av gassen på feltet, og lager lokale gasskraftverk for å skaffe energi.

Det gir lokale utslipp på plattformen, men noe mindre gass som kan selges og gi utslipp hos gasskundene.

Når Stortinget nå vil elektrifisere feltet (se illustrasjon), gjør de det uten å vite hva det vil koste:

  • Norge skal bruke 1,5 TWh årlig fra land for å drive feltene på Utsirahøyda.
  • Ingen kjenner prisen, men nye anslag sier 17 milliarder.
  • Gassen som kunne drevet plattformen blir heller solgt og brent et annet sted.

Vi står altså igjen med et klimatiltak som kan koste 17 milliarder kroner, og som ikke vil redusere de globale CO2-utslippene med et gram.

Det er godt at vi god råd i Norge.

Isolert sett er det ingen tvil om at gasskraftverk på Utsirahøyden vil slippe ut mellom 0,6 og 1,0 millioner tonn CO2 i året.

Et slikt utslipp betyr mye for Norges mål om å redusere de nasjonale utslippene, som totalt ligger på rundt 50 millioner tonn.

Derfor har det blitt en symbolsak.

En annen merkelapp er dobbeltmoral: Dersom Norge virkelig skal bidra til mindre klimagasser, så er det selve olje- og gass-produksjonen vi må se på.

Men det har vi ikke råd til (og virkningen kan også diskuteres).

I tillegg frister saken politisk, fordi Høyre og Fremskrittspartiet står alene mot de rødgrønne partiene, Miljøpartiet De Grønne og regjeringskameratene, Krf og Venstre.

Les også saken: Stortinget presser regjeringen i kne

Olje- og energiminister Tord Lien er et fristende offer.

Les også bloggen: Gir gass inn i farlig sone

Fasit er altså at flertallet på Stortinget i verste fall vil bruke 17 milliarder kroner på et tiltak som ikke vil redusere verdens utslipp av CO2 med et gram.

At opposisjonen nå presser dette igjennom, forsinker utbyggingen med ett år. En slik utsettelse kan koste rundt 20 milliarder kroner, ifølge Statoil.

17 milliarder her, og 20 milliarder der - slikt blir det fort penger av.

Det kan jo være noe å tenke på, neste gang du står i en bilkø eller behandlingskø til et sykehus.

#Utsira #Klimagass #Utslipp #Olje #Stortinget #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar