hits

Fattige barn av innvandrere

 
Integrasjonsmininster Solveig Horne har arvet et stort problem - de nesten 80.000 fattige barna i Norge.

 

Nesten 80.000 barn lever i fattigdom i Norge. Halvparten av dem er barn av innvandrere.

Det er dystre tall Statistisk sentralbyrå legger frem:

  • 70 prosent av alle somaliske barn i Norge lever i fattigdom.
  • Halvparten av barna fra Irak og Afghanistan er fattige.

- Det er i hovedsak innvandringen som driver denne utviklngen, sier Mads Ivar Kirkeberg i Statistisk sentralbyrå til NRK.

Les saken: Kraftig økning av fattige barn i Norge

Vi kan diskutere om begrepet «fattigdom» gir mening når vi snakker om mennesker som bor i Norge.

Normalt sier fattigdomsgrensen hvor høy inntekt man må ha for å oppnå tilstrekkelig levestandard i et land.

Siden Norge er et riktig land med høy generell levestandard, setter SSB grensen ved 300.000 kroner i husholdningsinntekt.

Internasjonalt definerte Verdensbanken i 2008 ekstrem fattigdom til minimum 1,25 dollar om dagen.

Men selv om de norske fattige er «rike» i forhold til verdens ekstremt fattige, er det ille at 80.000 barn risikerer å stå utenfor det normale samfunnet.

- En del står i fare for å bli stengt ute fra for eksempel ulike fritidsaktiviteter, fodi familiene ikke har god nok råd, sier Kirkeberg til NRK.

Det er store variasjoner etter hvilket land barna kommer fra: Fattige barn i Norge med innvandrerbakgrunn

Når syv av ti somalske barn i Norge lever i relativ fattigdom, så har integreringen sviktet totalt.

Og både de rødgrønne og de blåblå regjeringene bør innrømme at de foreløpig ikke har funnet noen gode løsninger.

Det holder ikke å åpne grensene for flyktninger. 

Den norske innvandringsdebatten burde handle mindre om for og imot innvandring, og mer om hvorfor integrasjonen svikter - og hva vi kan gjøre med det.

  • Asylprosessen må kuttes kraftig ned i tid.
  • Normalen må være arbeid fremfor trygd.
  • Og vi må forhindre at trygd går i «arv».

Den store utfordringen er at mange av flyktningene kommer uten ferdigheter som passer for norsk arbeidsliv.

Eller sagt på en annen måte: Vi mangler et nederste trinn i arbeidslivet, der ufaglærte får jobbe mot dårlig lønn.

Det hjelper ikke hva politikere og offentlige myndigheter håper og tror. Næringslivet vil bare ansette mennesker som bidrar til verdiskapning. Mangler du kvalifikasjoner, må du akseptere lavere lønn.

Og jobbe deg oppover.

Vi må aldri glemme at flyktningene som kommer til Norge er blant de mest ressurssterke og initiativrike i hjemlandet de har flyktet fra. 

I Norge blir de belønnet med flere års venting på norske asylmottak. 

De gode sosiale hensiktene gjør at mange flyktninger havner på norsk trygd, og det er ingen dristig spådom at mange av barna deres også vil slite med å bli integrert.

Derfor er det dramatisk at Norge har 80.000 barn som lever i fattigdom, og at det hovedsaklig er et innvandrings- og integrasjonsproblem.

#Fattigdom #Fattigebarn #Horne #Innvandring #Integrasjon #Statistisksentralbyrå #SSB #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar