hits

Åtte års skattemobbing


Hans Gude Gudesen vant skattesaken etter 11 års kamp mot Skatteetaten. Foto: Bjørn Sigurdsøn, NTB scanpix.

 

Investor Hans Gude Gudesen vant knusende over Skatteetaten, som somlet med skattesaken hans i åtte år.

- Retten har kommet til at adgangen til å foreta endring av ligningen av Gudesen er bortfalt ved passivitet, skriver tingrettsdommer Vigdis Berg i Oslo tingrett.

Dommen er alvorlig for Skatteetaten uansett hva man mener om skattekravet:

  • Enten har Skatteetaten kastet bort over 140 millioner kroner av offentlighetens penger ved sommel.
  • Eller så har de forfulgt en uskyldig skattyter i mer enn 11 år, noe som er en tung belastning naturlig nok.

- Jeg vurderte aldri å gi opp. Har man rett, skal man ikke gi opp, sier Gude Gudesen til Dagens Næringsliv.

På 90-tallet var bakersønnen fra Sarpsborg en av Norges største investorer innenfor nye teknologiselskaper som Fast, Thin Film og Opticom.

Skattesaken stammer fra hans virke som gründer og styremedlem i Fast og Opticom.

Gude Gudesen tok utvandring til Belgia i 1998, men skattesaken oppstod etter at Skatteetaten gjennomførte bokettersyn i selskapene tidlig på 2000-tallet.

Skatteetaten mente da at investoren hadde fått opsjoner verdt rundt 250 millioner kroner som vederlag for arbeid, og at han følgelig skulle betale inntektsskatt for 140 millioner kroner.

Det hører med til historien at aksjekursen falt, slik at Gude Gudesen aldri realiserte den teoretisk beregnede gevinsten.

For dommen er likevel det avgjørende at Skatteetaten ikke gjorde noe i åtte år, før de i 2013 banket skattekravet i bordet foran Hans Gude Gudesen.

Retten har ikke funnet lignende sommel i noen annen skattesak, og straffer staten med ikke bare å betale egne saksomkostninger, men også Gude Gudesens saksomkostninger på 2,2 millioner kroner.

Den grove skattesaken er et eksempel på det skjeve maktforholdet mellom enkeltpersoner og skattebyråkratiet.

Det er helt normalt at man må betale skatten før saken er avgjort, uansett om man har råd eller ikke - og uavhengig om det er riktig eller ei.

Saken er parallell med NRKs avsløringer av at det siden 2010 har sittet 68 uskyldige personer i varetektsfengsel i Norge.

Samfunnet har rett til å verne seg mot kriminelle og sørge for at folk betaler skatt, men det bør ikke være en fribillett til å trakassere mennesker som er uskyldige.

Amnesty International har i mer enn ti år kritisert Norge for at det er brudd på grunnleggende rettigheter å fengsle mennesker uten lov og dom.

Les saken: - Varetekt i Norge i strid med internasjonal rett

- Grunnen til at man blir sittende så lenge har ført og fremst med politiets etterforskningskapasitet å gjøre. Det er ikke noe uvanlig her i Halden for eksempel at folk som er mistenkt for smugling blir sittende over et år i varetekt før saken kommer opp for tingretten, sier sorenskriver Bjørn Runar Haaland i Halden til NRK.

En østerriker satt 15 måneder i varetektsfengsel, til tross for at han var uskyldig.

Fellesnevneren i skattesaken mot Hans Gude Gudesen og langvarig varetektsfengsling av uskyldige er at de er grove brudd på to helt sentrale prinsipper i en rettsstat:

  • Ingen skal kunne straffes uten at de har forbrudt seg mot loven.
  • Rettsstaten skal beskytte den enkelte innbygger mot maktovergrep fra staten.

For Solberg-regjeringen bør nettopp den enkelte innbyggers rettsikkerhet være en kjernesak.

Et sted å begynne er å innføre maksimaltid for varetektsfengsling uten dom og gjøre Skatteetaten og skattyterne likeverdige i saker som ennå ikke er avgjort.

#Opticom #Fast #Gudesen #Skatteetaten #Varetekt #Innbyggerrettigheter #Rettsstat #Nettpåsak #Stavrum

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar