hits

Galt å kaste ut 70-åringer


NRK-profilen Steinar Mediaas (67) kjempet og vant mot aldersdiskriminering. Foto: NRK.

 

Mens Norge får stadig flere over 67 år, så skal de tvinges ut av arbeidslivet - om de vil eller ei.

Økonomikommentator Steinar Mediaas nekter å la seg skyfle ut av NRK, og klaget saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Han fikk medhold: - NRK aldersdiskriminerer

LDO mener, ifølge det opprinnelige ikke offentlige brevet, at det er i strid med loven å sparke folk når de er 67 år.

Les brevet her: Uttalelse i sak om aldersdiskrimininering - øvre aldersgrense på 67 år

Ifølge loven er det forbudt med «direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder».

Mediaas-saken er et godt bevis på at hele lov- og avtaleverket med en øvre aldersgrense bør kastes på skraphaugen.

Det bygger på to feil premisser:

  • Vi innbiller oss at mengden arbeid i et samfunn er konstant, og at godet må fordeles rettferdig.
  • Aldersgrensen stammer fra en tid hvor levealderen etter yrkeslivet var meget kort.

 Det er særlig ett argument som føres for å dytte ut folk når de passerer 67 år, eller i beste fall 70 år, og det er at vi må slippe yngre krefter til.

Hensynet til alderssammensetning kan være relevant for en bedrift eller offentlig etat, men som samfunn er det en absurd idé.

Arbeid, erfaring og kompetanse er en ressurs - ikke en byrde.

Å kaste noen ut mot deres vilje bare fordi de passerer en aldersgrense, er usaklig diskriminering.

Ser vi på Statistisk sentralbyrås befolkningstall, så er det nærmest eksplosiv vekst i antallet personer som er over 60 år.

Det er ungdomskullene som ble født rett etter 2. verdenskrig som nå nærmer seg aldersgrensen.Årskullet som blir 70 år i år, teller rundt 51.000 personer.

Til sammenlikning var 70-åringene i 2011 kun 35.000 personer.

Veksten av folk som frivillig eller ufrivillig passerer aldersgrensen har økt med 60-70 prosent på disse ti årene.

Heldigvis jobber flere av dem lenger nå enn før, men fortsatt er det kraftig fall i yrkesinntekt (mørk grønn søyle) og overgang til ulike trygder (gul/orange) allerede fra man passerer 60 år.

Frem til 65 år er yrkesinntekten rundt halvparten, mens de over 67 år i hovedsak får sin inntekt fra pensjon, viser tallene.

Pensjonsreformen gjør det lønnsomt å stå lenger i jobb, men den må følges opp med å fjerne stive aldersgrenser - spesielt i det offentlige.

Det er bra at folk kan gå av med pensjon hvis de ønsker det.

For mange bedrifter kan det være en saklig grunn å ta hensyn til alderssammensetning.

Men det er ren diskriminering automatisk å kaste folk ut fra arbeidslivet kun fordi de har passert et blad i kalenderen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar