hits

Lønnsom skattesnoking

 
Finansminister Siv Jensen ønsker å lukke skattelistene. Forhåpentligvis blir det nedstemt i Stortinget. Foto: Vegard Grøtt, NTB scanpix.

 

«Snoking» i skattelistene er lønnsom. Svart økonomi og skatteunndragelser for en halv milliard kroner er gevinsten.

Den blå regjeringen vil fjerne allmennhetens enkle adgang til ligningen.

Det er prinsippløst og feil og blir forhåpentligvis nedstemt i Stortinget.

Hvorfor?

  • For det første betyr åpenhet om skatt og ligning at vi bekjemper svart økonomi.
  • For det andre gir det en demokratisk kontroll av om skattesystemet fungerer.
  • Og dessuten hviler hele ideen om markedsøkonomi på fri informasjon.

Åpne skattelister har vært praksis i Norge i flere hundre år.

Etter 2001 ble de også distribuert via internett, og det ga gode resultater.

- Det ville vært mer skatteunndragelser om folk ikke hadde hatt tilgang til skattesøket, sier Thor Olav Thorsen i Statistisk sentralbyrå.

SSB har undersøkt effekten av åpne skattelister på internett, og funnet at det førte til rundt 500 millioner kroner i økt skattebetaling.

I mange kommuner ble det trykket bøker med ligningen før alt ble lagt på nett.

Ved å sammenligne disse åpne kommunene med andre, fant forskerne at offentlige skattelister på nett ga en halv milliard mer i skatt.

Åpen ligning er særlig farlig for dem som har en lav offisiell inntekt (og skatt), men som lever høyt på svarte inntekter.  

Her virker det faktum at alt er offentlig disiplinerende for skattemoralen.

Forskerne innser at offentlig ligning ikke fjerner all svart økonomi, men sier det er «et steg i riktig retning».

Nettavisens skattesøk: Her sjekker du om naboen jukser

Selvsagt kan det være ubehagelig å føle at «alle» kan lese skatteopplysningene dine.

Men det er bare tre tall som er offentlige: Netto formue, netto inntekt og betalt skatt.

I et samfunn hvor godt over tre millioner nordmenn deler mye av sitt privatliv på Facebook, er ikke tre offentlige tall noen høy pris å betale for en årlig sjekk av skattesystemet.

Et spleiselag fungerer ikke hvis det ikke er åpenhet om hvor mye hver bidrar med.

Høyresiden har tradisjonelt ønsket seg hemmelig ligning, men det er etter min mening prinsippløst.

Et velfungerende marked må ha fri flyt av informasjon. Derfor er eierskap og regnskaper offentlige.

Åpne skattelister bringer frem i lyset hva enkelte yrkesgrupper (som advokater og meglere) tjener.

Det kan gjøre kundene mer prisbevisste eller føre til mer konkurranse, noe som er bra for samfunnsøkonomien.

Åpne skattelister har satt fokus på nullskattytere og på folk med høye formuer som «trylles» bort i skattesystemet.

Det har ført til lovendringer og et mer rettferdig skattesystem.

Man kan ikke være for kapitalisme og et fritt marked, uten å være for åpenhet og fri flyt av informasjon.

«Skattesnoking» kan føles plagsomt for enkelte, men fordelene for samfunnet er mye større.

Derfor har de vært åpne i flere hundre år.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar