hits

Folk slakter politikerne


Nordmenn tror ikke Jens Stoltenberg og politikerne på Stortinget evner å lytte på folks problemer. Foto: Statsministerens kontor.

Bare Stortinget får verre slakt enn NAV når innbyggerne får si hva de mener.

Det  er godt gjort å få dårligere karakterer enn veivesenet, skatteetaten og plan/bygg.

Men aller nederst på listen finner vi våre folkevalgte:  - Tilliten til politikere sentralt og lokalt er relativ lav. Særlig er det stortingspolitikernes evne til å lytte som får lave skår, heter det i Innbyggerundersøkelsen 2013.

Du kan lese selv: Innbyggerundesøkelsen 2013 - hva mener innbyggerne?


Får man under 50, er det ren slakt. Kilde: DIFI/Innbyggerundersøkelsen 2013.

Det er under 90 dager igjen til stortingsvalget, men vi kan allerede slå fast at det ikke er innbyggernes begeistringsrus som løfter de folkevalgte inn på Stortinget.

Som grafikken viser, har innbyggerne lite tillit at politikerne lytter til folk flest og jobbe for å løse deres problemer.

Det viser en alvorlig mistillit.

Faktisk er det nesten slik at jo mer penger Stortinget satser i en sektor, desto verre medfart får tjenesten fra innbyggerne.

De er godt fornøyd med bibliotekene, men slakter NAV og Statens Vegvesen.

Totalt sett er det nokså nedslående resultater når vi vet at Stortinget i år har bevilget over 1.200 milliarder kroner til ulike offentlige tjenester.

Skal man være fornøyd, bør skåren over 67 poeng (der 100 er maksimalt).

Der finner vi skole og kultur, og det er faktisk overraskende bra i forhold til hvordan norsk grunnskole og universiteter gjør det i internasjonale målinger.

Det er heller ingen helslakt av helsesektoren.

Hovedinntrykket er at det ikke er en generell mistillit til byråkratiet, men sterk misnøye med enkelte etater:

  • Bare 60 i skår for Politiet.
  • Plan- og bygningskontoret er en verkebyll.
  • «Verstinger» er UDI, NAV og NSB.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud trøster seg med at innbyggerne generelt har blitt mer fornøyde de siste tre årene, og det er riktig. Men det er langt igjen.

Det er kanskje ikke så overraskende at innbyggerne lar sin vrede over tilstand og politikken gå ut over de stakkars offentlig ansatte som er satt til å jobbe med et felt.

For å ta et ferskt eksempel, så er det knapt UDIs feil at 12-årige Neda Ibrahim ble kastet ut av landet etter ti år.

Der vil jeg tro at misnøyen går på innvandringspolitikken - ikke nødvendigvis etaten i seg selv.

Les også bloggen: Skammelig av Grete Faremo

Samferdsel er - ikke overraskende - et problemområde.

Og problemene vil ingen ende ta for NAV, som deler ut trygdemilliarder i ekspressfart, men som bare får utakk.

Blir nordmenn aldri fornøyde?

Svaret på det er heldigvis nei. Det er bra at folk er kritiske til hvordan pengene deres forvaltes av politikerne. 

Innbyggerundersøkelsen viser nemlig at nordmenn flest er svært fornøyd med å bo i Norge (84 i skår), selv om de er kritiske til mange offentlige tjenester.

Siden 2010 er det flere som mener at de får valuta for skattepengene sine.

Men de føler seg ikke trygge. 

Etter 22. juli-massakren er det ikke unaturlig at innbyggernes tillit til det offentliges evne til å håndtere og forhindre store ulykker og katastrofer har fått en kraftig knekk.


Kilde: Innbyggerundersøkelsen 2013.

Folket har talt.

Så får vi se om Stortinget overrasker ved å lytte.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar