hits

Har Frp noen grenser?


Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, bør svare på om partiet har en grense for oljepengebruk. Foto: Frp.

Har Fremskrittspartiet noen grense for hvor mange oljemilliarder partiet vil pumpe inn i norsk økonomi?

I helgen holder Frp landsmøte, og partiet vil bruke anledningen til å markere sine fanesaker.

Samtidig vil partiets motstandere beskrive Frp som uansvarlige i sin pengebruk fordi partiet ikke vil verne den såkalte handlingsregelen.

I år kunne staten brukt minst 50 milliarder kroner ut over statsbudsjettet og holdt seg under den «gamle» handlingsregelen.

Det er beskrevet her: «Totalt kunne den rødgrønne regjeringen brukt cirka 50 milliarder kroner mer på vei, skoler og sykehus uten å bryte den såkalte handlingsregelen».

Vil Fremskrittpartiet bruke eller investere enda mer penger?

Jeg tror de færreste frykter at en regjering med Erna Solberg som statsmininster skal bli mer slepphendt med oljepenger enn den rødgrønne regjeringen.

Høyre har lang tradisjon for ansvarlig økonomisk politikk.

Men sannheten er at Stortinget for lengst har forlatt viktige prinsipper bak handlingsregelen.

I dag går de 125 milliardene fra Oljefondet til å dekke opp stadig økende offentlige utgifter.

Les bloggen: Oljefesten mot slutten

Dette er noe helt annet enn Stortingets finanskomite var enige om i 2001, da handlingsregelen ble skapt. Da var man enige om at oljepengene ikke skulle gå til forbruk, men øremerkes til å heve vekstevnen i økonomien. Oljepengene skulle gå til utdanning, forskning, infrastruktur og vekstfremmende skatte- og avgiftskutt.

Disse prinsippene er brutt gang etter gang, og den «gamle» handlingsregelen har blitt en besvergelse om ikke å gå amokk i oljepengebruk.

Her kan du se historien: Handlingsregelen

Oljefondet er nå på 4.350 milliarder kroner

Da handlingsregelen ble laget, trodde man at fondet ville gi en realavkastning på fire prosent i året.

Forenklet fikk Stortinget lov til å bruke rentene, men la selve fondet være i fred for kommende generasjoner.

Også dette premisset er brutt så det holder. Avkastningen har ikke vært høyere enn tre prosent, mens Stortinget og regjeringen later som om den er fire prosent. 

Dermed har man spist av oljefondet, og Norges Bank har for eksempel foreslått å redusere handlingsregelen til tre prosent.

At fondet likevel blir større, skyldes hovedsaklig at vi har høyere oljeinntekter år for år enn vi forbruker over statsbudsjettet.

I dag er fondet investert i aksjer, rentepapirer og eiendom i utlandet. 

Fremskrittspartiet vil utrede om noen av milliardene heller kan investeres i Norge.

Gitt at politikerne finner lønnsomme investeringer i Norge (diskutabelt), så er ikke den tanken dårlig.

Men for presset i norsk økonomi er det likegyldig om vi importerer oljepenger til offentlig forbruk eller til å bygge vei.

Derfor er det viktige spørsmålet til Fremskrittspartiet hvor mye partiet vil øke innenlands bruk av oljepenger.

De kan altså øke statsbudsjettet med rundt 50 milliarder uten å bryte noen regler, og i partiets nylige forslag til budsjett holdt man seg innenfor den «gamle» handlingsregelen.

Hva er fasiten?

  • Alle partier er enige om å bruke mer oljepenger enn den reelle avkastningen til Oljefondet. Det er tverrpolitisk enighet om å leve på salg av arvesølvet.
  • Fremskrittspartiet må svare på om partiet vil øke statsbudsjettet med mer enn 50 milliarder kroner - uansett om det er investeringer eller forbruk.

For øvrig mener jeg at handlingsregelen fortjener en realitycheck.

OPPFØLGING:

Nettavisen har fått svar fra Ketil Solvik-Olsen, og han sier at Frps alternative budsjett ville ligget godt innenfor handlingsregelen.

Hvis man ser bort fra mer skatteinngang enn beregnet, kunne Frp brukt 28 milliarder mer enn de rødgrønne - og fortsatt vært innenfor handlingsregelen.

Ifølge Solvik-Olsen ville budsjettforslaget trolig ligget på rundt 10 milliarder.

Les saken her: Frp bryter ikke handlingsregelen

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar