hits

Feige Ålesund må flagge mening


Ålesund i rødt, hvitt, blått. Til høyre ordfører Bjørn Tømmerdal.. Foto: Ålesund kommune/Eli Anne Tvergrov.

Ålesund-ordfører Bjørn Tømmerdal (H) må skjære igjennom og ta et oppgjør med rasistiske undertoner i flaggstriden om 17.mai.

Det er deprimerende å se voksne mennesker skyve fra seg ansvar.

Hverken kommunen eller 17. mai-komitéen i Ålesund vil gi Aspøy skole et ja eller nei til at barna ved skolen kan vifte med flagg de har tegnet selv på 17. mai.

Flaggene har det norske på den ene siden og elevenes hjemland på den andre, og er en flott måte å hedre den norske grunnlovsdagen samtidig som barna viser hvor de kommer fra.

Les også bloggen: Hvem ødelegger 17. mai?

Bakgrunnen er at Aspøy skole fyller 90 år i år, og skal gå først i 17. mai-toget - vel å merke bak store norske flagg.

Skolen har mange barn av asylsøkere og innvandrere, og som et ledd i jubileet har alle elevene laget små papirflagg.

Mange har norske på begge sider, mens andre har det norske på en side - og opprinnelseslandet på den andre.

Rektor ved Aspøy skole spurte Ålesund kommune om elevene kunne ta med disse flaggene, «som en positiv synliggjøring på det kulturelle mangefoldet ved skolen».

Ålesund-rådmannen svarte, etter å ha sjekket med Utenriksdepartementet, at det norske flagget skal være dominerende på 17.mai, men at det ikke er noe i veien for å bruke andre flagg også - i en mer neddempet form.

Et naturlig svar, som burde være uproblematisk.

Men så kuppet det fremmedfientlige nettstedet Fyret saken: Norske flagg ønskes fjernet fra 17. mai-tog

Fyret sier om seg selv at de «bryr oss ikke om journalistenes Vær Varsom-plakater, men gir den usensurerte sannheten».

- Vi lar andre nyhetskanaler ta seg av fordreide vinklinger og indoktrinering, heter det i egenreklamen.

Vel, vel.

Når Fyret skriver at «nå ønsker rektor å fjerne norske flagg fra 17. mai-feiringen», så er det både en fordreid vinkling og en indoktrinering.

Fyret har ikke dekning for å skrive at rektor ønsker å fjerne norske flagg - det skolen faktisk har bedt om er lov til å la barna vifte med flere flagg.

Men Fyret klarte å gjøre flaggstriden til en nasjonal krangel.

Så trampet mangeårig medlem av 17. mai-komitéen, Roger Lindin, uti med begge beina.

Uten at komitéen hadde hatt et møte, gikk han ut i media og fortalte:

- Vi har pratet med Aspøy-skolen og det er ikke noen stor sak for dem. Vi vil helst ha norske flagg i 17.mai-toget, uttalte Lindin til NRK, «i et håp om å få ein slutt på saka».

Det er en unnfallende holdning fra 17.mai-komitéen, og innebærer at man lar seg presse av mer eller mindre rasistiske og fremmedfientlige holdninger.

De som tviler på det, kan lese kommentarfeltene om flaggstriden. NRK har stengt kommentarfeltet på intervjuet med Lindin.

Selvsagt må barna ved Aspøy skole få vifte med flaggene sine, og folk i Ålesund bør vise på 17. mai at byen ikke fortjener noe stempel som en rasistby.

- Det er helt forferdelig å få merkelappen som en rasistby. Det stemmer ikke, sier gruppeleder Kirsti Dale fra Venstre, som likevel vil at 17. mai-komitéen skal ta avgjørelsen.

Er det for mye forlangt at Ålesund-politikerne snart skjærer igjennom?

Eller som Svein Vinje fra Tverrpolitisk liste sier det: - Denne saken er så prinsippiell at den burde vært tatt opp politisk (...) Det er både synd og skam at barna ikke skal få bruke flaggene de har laget. Jeg håper avgjørelsen blir forandret, slik at disse barna kan føle seg vel i toget, sier han til NRK.

Nettopp! 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar