hits

Ekte menn skyr omsorg

Likestillingsmininster Inga Marte Torkildsen må få sine medkvinner til å utdanne seg til yrker som gir status og høyere inntekter.

Skal kvinner bli likestilte, er første bud å utdanne seg til yrker hvor de kan forsørge seg selv.

I morgen er det 8. mars, og tid for det årvisse ritualet hvor likestilling dominerer media.

Vi innbiller oss at Norge ligger langt fremme. Men sannheten er at utviklingen går med museskritt.

  • Kvinner går til offentlig sektor, omsorg og undervisning.
  • Menn velger private bedrifter og tekniske yrker.
  • Mennene får god lønn og lederjobbene.

Er dette samfunnets skyld, eller er det naturlig å forlange at kvinner i 2013 tar ansvar for å utdanne seg og velge yrker som gir en lønn de kan leve av?

På overflaten ser alt fint ut. Norge har svært høy yrkesdeltakelse fordi norske kvinner jobber, istedet for å være hjemme.

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner «kamuflerer» at vi har 310.000 uføre og verdens høyeste og dyreste sykefravær.

Men likestillingen går utrolig sent, hvis vi måler i inntekt.

I 1992 tjente menn i gjennomsnitt 58.200 kroner mer enn kvinner - i fjor var forskjellen økt til 108.200 kroner.

I kroner og øre øker altså forskjellene, men det fortegner bildet litt fordi både menn og kvinner har hatt lønnsutvikling og verdien av kronene har sunket.

 

Hovedbildet er at lønnene stiger i takt, og at kvinnene relativt sett tar litt innpå.

I 1992 tjente en kvinne 56,8 prosent av en mann.

I fjor var tallet økt til 66,6 prosent av menn.

Det er ikke store jafset når vi snakker om over tyve års utvikling.

Hva kommer det av?

Er det snakk om ulik forsørgerbyrde eller slemme, mannlige sjefer som kun forfremmer andre menn?

Institutt for Samfunnsforskning har undersøkt forskjellene.

Funnene er ganske interessante:

  • De fleste velger tradisjonelt - guttene vil bli ingeniører, kvinnene sykepleiere.
  • Nesten ingen gutter velger utradisjonelle lavlønnsyrker (smart nok).
  • Endel kvinner bryter tradisjonene og velger bedre betalte yrker (også smart).

På forskerspråk: - Ettersom tradisjonelt mannsominerte fag generelt har høyere status og høyere lønn enn tradisjonelt kvinnedominerte fag, vil det generelt sett sjelden være rasjonelt for gutter å velge utdanninger som leder inn i kvinnedominerte yrker, heter det i rapporten.

Les den her: Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv - status og årsaker

Kilde: Institutt for samfunnsforskning.

Det går fremover, spesielt fordi flere kvinner velger utradisjonelt. Men Norge har fortsatt et av de mest kjønnsoppdelte arbeidsmarkedene i den vestlige verden.

Rapporten anbefaler bevisstgjøring på videregående skole for å få jenter til å velge realfag, og gutter til å gå inn i helse- og sosialfag.

Det er vel og bra, men det grunnleggende problemet er lønnsforskjellene: Hvorfor skal vi overtale gutter til å velge utdanning og yrker med dårlig lønn?

Og siden det er 8.mars i morgen: Jenter må selv ta ansvar for å velge utdanning til yrker hvor de kan forsørge seg selv.

Det er likestilling i praksis.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar