hits

«NRK skal føle seg stolt»

kommentarer
kommentarer
Kommentarer

Kringkastingsrådet vil ikke pirke så mye i etikken at det går ut over kritisk journalistikk. Foto: NTB.

NRK er en versting i etikkbrudd, men får ikke refs fra Kringkastingsrådet. Et av medlemmene vil heller kritisere VG.

I perioden til kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas er NRK felt for brudd på presseetikken 36 ganger.

Det er ny rekord.

Dette er bakgrunnen for at rådsmedlem Frank Rossavik, som også er en kjent journalist og forfatter, vil at rådet skal uttrykke bekymring over NRKs etikk. Han fikk med seg tidligere redaktør Stein Gauslaa, men de ble nedstemt.

Jeg synes egentlig NRK skal føle seg ganske stolt, jeg (Grethe Fossum, Kringkastingsrådet)

- Vi var opptatt av at hvis du er veldig nøye med etikken i alle sammenhenger, kan det gå ut over evnen til kritisk journalistikk, sier rådets leder Sylfest Lomheim til Dagens Næringsliv.

NRK er den eneste store medieaktøren som ikke trenger bekymre seg for økonomien.

Institusjonen får rundt fem milliarder kroner i året fra kringkastingsavgiften.

Likevel er altså NRK på bunn i etikk og klages stadig inn for slurv og feil.

Den siste alvorlige saken er den såkalte romkvinnesaken hvor NRK bevisst utelot fra sin reportasje at kvinnen var dømt for medvirkning til voldtekt av sin egen datter.

Les også: Tør ikke NRK ta debatten?

En som ikke er så bekymret er den tidligere Arbeiderparti-politikeren Grethe Fossum, som etter 12 år på Stortinget fikk plass i Kringkastingsrådet.

Hun mener at NRK fyller sin samfunnsrolle ved å se på helheten, ikke enkeltsaker.

VG, derimot, felles nesten aldri i Pressens faglige utvalg. Men Grethe Fossum mener likevel at avisen fortjener stryk for å ta opp feil og mangler i enkeltsaker i helsevesenet «og glemme at 99 prosent av helsevesenet fungerer godt», ifølge Dagens Næringsliv.

Arbeiderpartiets Grethe Fossum satt 12 år på Stortinget. Hun mener at media ikke skal skrive så mye om enkeltsjebner i helsevesenet, men fokusere på de 99 % av sakene som går bra. Foto: Scanpix.

- Jeg synes egentlig NRK skal føle seg ganske stolt, jeg. De er aldri blitt klaget inn på dette med samfunnsrollen. Det ivaretar de. Men VG burde ha blitt innklaget hver eneste dag, sa Fossum på møtet i Kringkastingsrådet.

Logikken er lysende, og burde brukes på mange andre saker:

  • De flest dreper ikke sin kone. Hvorfor skrive om de som gjør det?
  • Og de fleste byråkrater er ikke korrupte, hvorfor hefte oss med de som tar imot smøring?
  • Og er det ikke litt smålig å skrive om bilkøer og NSBs flaskehalser når resten går bra?

Så hvorfor bry seg med de 1 % av pasientene som får dårlig behandling i helsevesenet?

Rådsmedlem Grethe Fossums synspunkt er interessant av flere grunner, men det virkelig alarmerende er at hun ikke har fått med seg den mistroen til NRK i store grupper av befolkningen.

Det store flertallet er rimelig fornøyd, men det er også en stor gruppe som oppfatter at NRK er venstrevridd og sympatiserer med Arbeiderpartiet og de rødgrønne.

De får vann på mølla av påståtte partiutnevnelser til ulike lederjobber i NRK, og ser romkvinnesaken som eksempel på slik «venstrevridd» propaganda.

Jeg mener at det er for konspirativt, men at det kan være noe i at en statsfinansiert kringkaster er mer statsvennlig enn private aktører som må leve i et marked, skaffe seg inntekter og og holde kontroll på kostnadene hver eneste dag.

Om man vil det eller ei, så blir man påvirket av den virkeligheten man lever i. Det gjelder også NRK-medarbeidere.

Noen ser staten som løsningen på alt som er vondt, mens andre ser staten som en del av problemet.

VG-redaktør Torry Pedersen mener at Grethe Fossum har et rimelig begrenset syn på samfunnsoppdraget. Faksimile: Dagens Næringsliv 1. februar 2013.

Arbeiderparti-politiker Grethe Fossum er nokså tonedøv hvis hun ikke har fått med seg denne kritikken etter mange år i kulturpolitikken.

Det betyr ikke at kritikerne har rett, men det blir for lettvint å avfeie den sålenge NRK er avhengig av å ha bred legitimitet i befolkningen. At mistroen finnes er et problem i seg selv - uansett om den er rettferdig eller ei.

Før neste møte i Kringkastingsrådet i mars, bør Grethe Fossum ta sin rolle på alvor og ta innover seg at hun er der for å holde NRK i ørene - ikke for å kontrollere VG.

Derfor er det lett å forstå VG-redaktør Torry Pedersens kommentar: - Med det argumentasjonsnivået hun legger seg på forstår jeg at hun har pensjonert seg som politiker, sier han til Dagens Næringsliv.

comments powered by Disqus