hits

Tving flere til å binde renta

 

I stedet for å tvinge boliglånskundene til å betale overpris, bør man vurdere å få flere til å binde renta og sikre seg mot rentesjokk de neste ti årene.

I stedet for å gi alle dyrere boliglån, bør bankene oppmuntre flere låntakere til å binde renta.

Før eller siden får vi et fall i boligprisene, og bekymringene for hvordan det vil slå ut for låntakerne og bankene setter grå hår i hodet på finansmininster Sigbjørn Johnsen og Finanstilsynet.

Hvorfor ikke velge den enkleste løsningen - nemlig at låntakere med svak egenkapital binder renta for eksempel på 10 år?

Nordmenn er faktisk helt spesielle:

a) ingen bruker så mye av inntektene på bolig som oss

b) ingen har så stor andel av boliglånene på flytende rente

Pluss på tiår med erfaring i at prisene bare stiger, og veldig gunstige skatteregler for å låne penger og ha boligformue, og du har solid grunnlag for overoptimisme.

De største pessismistene i venstresidens tenketank Manifest Analyse peker på Irland der boligprisene har falt 50 prosent.

De unngår klokelig å si når det skjer: Når kommer dette boligkrakket?

Nå modererer Manifest Analyse inntrykket av rapportens henvisning til halvering av boligprisene i Irland, og rapportens påstander om de mange likhetene mellom Norge og Irland.

- Riktignok har de irske boligprisene halvert seg de siste fem årene, men verken i rapporten eller i det opprinnelige Klassekampen-intervjuet har vi sagt noe om hva vi tror om prisveksten i det norske boligmarkedet de neste årene, heter det.

Les også: Uriktig fremstilling av Irland-rapport

Men etablerte sosialøkonomer frykter at høy innvandring kan gi en boligboble - slik det skjedde i Spania og Irland.

- Norge har olje, og ikke en tilsvarende byggeboom som de landene hadde, men likevel er det grunn til å være oppmerksom, sier professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til Dagens Næringsliv.

Frykten er hva som skjer hvis Norge får økonomisk tilbakegang og innvandrerne reiser hjem.

Finanstilsynet har gjort flere grep for å hindre at vi får en ny bankkrise som følge av boligprisfall.

I desember 2011 vedtok man nye retningslinjer om at bankene ikke fikk låne ut mer enn 85 prosent av boligens verdi uten en særlig grundig vurdering av låntakers betjeningsevne.

Det innebærer at en ung boligkjøper som vil ha en bolig til to millioner, først må spare 300.000 kroner i egenkapital.

Det er beintøft for unge kjøpere, og andelen av lån til personer under 35 år har falt fra 35 % i fjor - til 27 prosent i år, viser en fersk boliglånsundersøkelse fra Finanstilsynet.

Tall fra Finanstilsynet viser at rundt åtte prosent av låntakerne binder renten - det høyeste på ti år. Kilde: Finanstilsynet.

Undersøkelsen viser også at stadig flere binder renten. Nå har rundt 8 prosent lån med fast rente - det høyeste nivået på ti år.

Men også bankene skal tvinges til å være forsiktige ved at de må sette av mer egenkapital som buffer for tap på boliglån.

Og dette til tross for at bankene går så det griner.

I de tre første kvartalene av 2012 et samlet resultat før skatt på 28 milliarder kroner.

Noe tap å snakke om er det heller ikke. Bankenes utlånstap har sunket så langt i 2012, og utgjorde bare 0,19 prosent av utlånene, ifølge Finanstilsynet.

Grove anslag sier at kravene til buffer koster låntakerne rundt en prosent ekstra i rente.

I praksis betaler boliglåntakerne overpris, og bankene sparer fortjenesten til egenkapital mot usikre tider.

Hva skjer hvis det fryktede boligkrakket kommer?

Sannsynligvis vil bankene bremsene på nye utlån og skru opp renta enda mer.

Da kan vi få en negativ spiral som rammer boliglånkundene mest.

Hvorfor ikke velge den enkle løsningen - nemlig å kreve at låntakere som trenger full finansiering og som har utsatt økonomi binder renten?

Og lempe kapitalkravet til bankene på slike utlån.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar