hits

100 nye uføre hver dag

Arbeidsmininster Anniken Huitfeldt har 310.000 uføre under sine vinger. Foto: Ilja C. Hendel.

Hver eneste dag får Norge 100 nye på uføretrygd. Det er et kjempeproblem som krever mer handling og mindre snakk.

Med smått og stort går 1/5 av hver nordmann i arbeidsfør alder på trygd.

Uføre som ikke har medisinske grunner for å oppholde seg hjemme, må gå på jobb til vanlig tid.

Det er et utrolig høyt tall. Bak tallet skjuler det seg enorm sløsing med talenter og arbeidsevne for samfunnet - og for mange trygdemottakere et liv med dårlig økonomi og helseproblemer.

I dag lanserer tre av norges største eksperter på området et klart løsningsforslag: - Vi tenker oss at mange skal være 100 prosent på arbeidsplassen selv om de er delvis uføre, sier professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til Dagens Næringsliv.

Sammen med to forskere fra Frischsenteret har han skrevet en artikkel som kommer i fagbladet Sosialøkonomen denne uken.

Det svulmende trygdebudsjettet er den største utfordringen for  norske politikere foran stortingsvalget i 2013, men også en utfordring politikerne kvier seg til å gå løs på.

Veksten i uføre fortsetter. Kilde: NAV.

Venstresiden verner trygdeytelsene, mens høyresiden ikke tør gå løs på problemet. Resultatet er at antallet uføre vokser og vokser. Bare i løpet av årets ni første måneder er det 23.000 nye uføre.

Over åtti prosent av dem er 100 % uføre. Det er åpenbart feil.

- Vi er overbevist om at den omfattende bruken av 100 prosent uføretrygd på ingen måte kan oppfattes som uttrykk for en nøktern beskrivelse av de trygdedes potensielle arbeidsevne, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret til Dagens Næringsliv.

I disse dager passerer Norge 310.000 uføre. Det er flere enn alle innbyggerne i Sør-Trøndelag fylke.

Den politiske debatten om trygd er ofte svart/hvitt, og motstandernes syn karrikeres. Det fungerer på fjernsyn, men er lite egnet for å gjøre noe med vårt største samfunnsproblem.

Hvorfor ikke akseptere følgende:

  • De rødgrønne verner ikke trygdejuks, men slår ring om rettigheter.
  • De blågrønne brutaliserer ikke, men vil ha bedre kontroll med pengene.

Så kan man bruke kreftene på å foreslå løsninger.

Det er ikke noen eksplosiv vekst i antall uføre, men det er likevel et stort problem at hver tiende nordmann i arbeidsfør alder er ufør. Kilde: NAV.

Neste års statsbudsjett har 61 milliarder kroner i uføretrygd. Regjeringen tror antallet uføre øker til 313.000, og mener at uviklingen «... tilsier fortsatt noe vekst ...».

At 1/10 av alle i arbeidsfør alder er uføre, er omtrent som det alltid har vært. Nytt er at så godt som alle er helt uføre (de har altså null arbeidsevne) - og at det kommer et tilsig av helt unge uføre.

Hvis vi ikke gjør noe, risikerer vi at ungdom fra 18 år og oppover permament havner utenfor arbeidslivet. De fleste av dem er unge menn, og de vanligste årsakene er psykiske lidelser og adferdsvansker. Dette har sannsynligvis sammenheng med frafallet fra videregående skole, og tyder på at noen kommer skjevt ut før de kommer igang med sin yrkeskarriere.

Men gjør det noe at vi har 310.000 uføretrygdede?

Selvsagt gjør det det.

For det første utgjør trygdeytelser nå nesten hver tredje krone i statsbudsjettet. Det betyr mindre til vei, skole og helse.

Samtidig går vi glipp av restarbeidsevnen til de 310.000 uføretrygdede.

Men viktigst er at tidlig uføretrygd ofte gir et livsløp med dårlig økonomi og kortere levealder. Det er stort sett ikke fett å leve på uføretrygd.

De tre forskerne foreslår at uføre som ikke har medisinske grunner for å oppholde seg hjemme, må gå på jobb til vanlig tid.

Har de 50 % arbeidsevne, bør vi heller akspetere at de jobber for halv maskin - enn at de er på jobb halvparten av tiden.

Og kombinasjonen av trygd og noe jobb må gi bedre økonomi enn ved bare å være trygdet.

Dette er gode forslag som kan gi 100.000 - 150.000 nye årsverk i norsk økonomi.

Det er samtidig en utfordring til arbeidsminister Anniken Huitfeldt om å lage ordninger som gjør dette lønnsomt for private arbeidsgivere, samt å presse offentlig sektor til å bruke denne ledige arbeidskraften.

Men det aller viktigste er at det vil gi et betydelig bedre liv for dem det gjelder.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar