hits

Skattene rett i været

Finansmininster Sigbjørn Johnsen har til salt i grøten - også uten formueskatt.

Skattemilliardene flommer inn i statskassen. Bare fra i fjor øker skattene med rundt 50 milliarder kroner.

Når de rødgrønne advarer mot å fjerne formueskatten, så virker det som om bortfallet av de 13 milliardene vil rasere helse-Norge.

Sannheten er at det er ren skrekkpropaganda.

Bare til nå i år har skatteinngangen (altså milliardene staten faktisk får inn) økt tre ganger mer enn alt staten tar inn i formueskatt.

Eller sagt på en annen måte: Selv uten formueskatt, vil staten ta inn rundt 35 milliarder kroner mer i skatt i år enn i fjor!

Dette er den virkelige skatteinngangen. I år passerer den trolig 800 milliarder (estimat), men også for 2013 er budsjettet forsiktig. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Formueskatt er en symbolskatt.

Den kan fjernes i et jafs uten at det går ut over en eneste sykehjemsplass.

Den reelle diskusjonen er om hvor mye staten skal ta inn fra deg og meg for å kjøpe aksjer i utlandet gjennom Statens pensjonsfond.

Et sentralt punkt i statsbudsjettet er hvor mye skatt Finansdepartementet tror det vil komme inn året etter.

Anslaget avhenger av skattesatsene, samt hvordan det går i norsk økonomi og av oljeprisen.

Historisk er Finansdepartementet nesten alltid for pessimistisk - sannsynligvis for å holde igjen Stortingets pengebruk.

Resultatet er store overskudd på statsbudsjettet, og det er penger som indirekte saltes ned i utlandet.

- Statsregnskapet for 3. kvartal 2012 viser et overskudd på 63 milliarder kroner før avsetning til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Les også: Større inntekter for staten

Personlig vil jeg heller at politikerne senker skatt på inntekter enn at de fjerner formueskatt.

Det er ikke de søkkrike, men de høytlønte, som betaler mye i skatt i Norge.

For å få regnestykket til å gå opp, ville jeg økt skattesatsene på næringsinntekter.

Det ville gjort det mer lønnsomt å arbeide - og mindre lønnsomt å leve av å forvalte kapital.

Jeg er altså ikke så opptatt av formueskatten i seg selv, selv om den har urettferdige utslag for mange bedriftseiere med underskudd.

Likevel er det vondt å høre på svartmalingen av effekten av å fjerne formueskatten.

Symboler er viktige, og det er greit at de rødgrønne bruker frykt for nullskattytere som argument for å beholde formueskatten.

Men spar oss for skrekkpropagandaen om at det vil gå ut over offentlige ytelser.

Det er åpenbart tull når staten i 2012 ligger an til å hente inn rundt 50 milliarder kroner mer i skatt enn i fjor - og bruker overskuddet til å kjøpe aksjer i utlandet.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar