hits

Derfor er det bra å sjekke naboen

I dag får vi se hvor de rundt 1.000 milliardene i private inntekter tar veien.

I dag er det julaften og nyttårsaften samtidig for alle nysgjerrige. Du kan sjekke hva sjefen, eks-kona og naboen tjener. Og det er bra.

Offentlige ligningstall har vært en tradisjon i Norge i mange hundre år.

Tjenesten er ikke bare for at du skal kunne sjekke dine skatteopplysninger, men også for at allmennheten kan se i praksis hvordan skattesystemet virker.

Vi mister noen klikk, men til gjengjeld slipper vi unna mange som klikker i sinne over nysgjerrigheten

I «gamle» dager trykket idrettslag opp skattelistene i bokform for å tjene penger, mens aviser og nettaviser hvert år bruker mange spaltemeter på å fortelle hvem som er rikest og betaler mest skatt.

Det finnes mange eksempler på at fokuset på skattelistene har ført til skattendringer:

  • Nullskattyterne med høy formue og null skattepliktig inntekt og skatt ble avdekket.
  • Høytlønnte advokater med næringsinntekter og lav skatt fikk søkelys.
  • For ikke å snakke om milliarder i utbytte som var skattefrie hos mottakerne.

Den mest gjennomlyste gruppen er alle landets daglige ledere og topplederne i de store børsnoterte selskapene.

Alle selskaper er pliktig til å opplyse om lønn og godtgjørelser til toppsjefen, og børsselskapene følger opp med ytelsene til ledergruppen.

Når de samme personenes skatteopplysninger også er offentlige, får ansatte et godt verktøy for å gjennomlyse lederlønningene.

Dette er bra - et marked fungerer best når informasjonen er åpen og tilgjengelig.

Derimot tok de offentlige skatteopplysningene helt av enkelte år, da noen lagde automatiske apper på mobiltelefonen som automatisk fortalte hvem som var rikest i den aktuelle gaten. Slike tjenester hadde liten informasjonsverdi, men kunne misbrukes av tyver (det finnes få eksempler på det) og tjente mest som underholdning.

Nå er informasjonsflyten strammet inn. For å sjekke naboens lønn må du logge inn med brukernavn og passord hos Skatteetaten, og det er lagt en begrensning på 500 søk (som burde være nok for de fleste). Det er også forbudt for nettaviser og andre å legge ut hele ligningen.

Vi mister noen klikk, men til gjengjeld slipper vi unna mange som klikker i sinne over nysgjerrigheten.

Åpne skattedata er bra, men det skal tjene en hensikt utover ren nysgjerrighet.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar