hits

Rett mann til rett tid

Politidirektør Øystein Mæland (t.v.) trakk seg i går. Inn kommer Odd Reidar Humlegård, som har vært sjef for Kripos og UP.

Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård virker som et riktig valg som leder for den krevende opprydningen i norsk politi.

Politidirektoratet ble opprettet i 2001 for å styre og følge opp hele politiet.

Det ville rett og slett vært helt feil av justisminister Grete Faremo å love politidirektør Øystein Mæland full tillit og ryggdekning

Ingelin Killengreen ble håndplukket til stillingen, og fikk sitt åremål forlenget slik at hun ledet Politidirektoratet ti første år.

Da hun gikk av i april 2011, overtok assisterende politidirektør Vidar Refvik midlertidig.

Så ble statsmininster Jens Stoltenbergs forlover og nåværende justisminister Grete Faremos nære venn, Øystein Mæland, ansatt.

Den nye politidirektøren var på jobb i to uker før han tok ferie i juli i fjor, og Refvik steppet igjen inn som politidirektør-vikar.

Da Mæland kom på jobb etter bombingen av Regjeringskvartalet den 22. juli i fjor, visste hverken han eller Refvik hvem som egentlig fungerte som politidirektør.

I ettertid peker begge på Mæland, men i regjeringens kriseråd trodde man Refvik var sjefen, og daværende justisminister, Knut Storberget, har forklart kommisjonen «at han opplevde at denne dagen og kvelden var det Refvik som var politidirektør».

Når ingen visste hvem som var sjef, er det ikke underlig at det meste annet også gikk galt i Politidirektoratet:

Ledelsen hadde glemt passordene og klarte ikke å logge seg inn på krisesystemene, og de brukte to timer på å beslutte seg for å iverksette grensekontroll. (Husk at man på dette tidspunkt trodde det var snakk om en terroraksjon!).

Politidirektoratet var likevel rimelig fornøyd i sin egen evaluering: «Alt i alt ser det ut til at staben i POD i hovedsak løste sine oppgaver på en tilfredstillende måte», het det.

Selv om Mæland ikke kan lastes for beredskapen før 22. juli, så er han i høyste grad ansvarlig for denne evalueringen.

Hvor tilfredstillende man løste sine oppgaver, fremgår av  rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

Systemet med Riksalarm fungerte ikke. Hos Nordre Buskerud (Utøyas politikammer) havnet eposten i en ulest fellesmappe på en bortgjemt PC  i en krok.

Politiet klarte ikke å iverksette grensekontroll eller sende internasjonalt varsel om terroraksjonen.

Selv informasjon om at det kunne være ytterligere to terrorceller til klarte man ikke å varsle politikamrene om.

Konklusjonen i 22.juli-kommisjonen er nådeløs: «Omfanget av svakheter og feil er så omfattende at det samlet utgjør en foruroligende indikasjon på ledelsens manglende oppmerksomhet på utviklingen av Politi-Norge op beredskapsområdet, ledelsens evne og vilje til raskt å korrigere feil og ikke minst sørge for at investeres tilstrekkelig til å etabler robuste systemer for å kunne løse politiets primære oppgaver».

Kritikken rammer Politidirektoratet hardest, siden det er nettopp felles ledelse og sentral styring som sviktet mest.

Men rapporten dokumenterer også helt håpløse tilstander på politikamrene over hele landet.

  • Riksalarm - den alvorligste beskjeden som kan sendes ut - ble stort sett ikke oppfattet lokalt.
  • Bare fire av 27 politidistrikt registerte at man fryktet ytterligere to terrorceller.
  • Kun åtte av 27 politidistrikter oppfattet beskjeden om skjerpet grensekontroll.

Det er altså ikke bare i Politidirektoratet det trengs opprydning, men i så godt som samtlige norske politidistrikter.

Mot denne bakgrunn er det ikke noen solid attest at landets politisjefer ønsket at Øystein Mæland skulle fortsette som politidirektør.

Det ville rett og slett vært helt feil av justisminister Grete Faremo å love politidirektør Øystein Mæland full tillit og ryggdekning.

De som skriker høyest om at Faremo sviktet sin venn for å berge sitt eget skinn, bør stille seg følgende spørsmål: Ville det vært riktig å «frede» den gode vennen i denne situasjonen?

Selvsagt ikke.

Nå har man hatt ti år med en person med lang politierfaring som politidirektør (Ingelin Killengreen), og et drøyt år - minus ferier og pappaperm - med en lege.

I dag valgte justisminister Grete Faremo med øyeblikkelig virkning å sette inn det som virker som et trygt kort.

Odd Reidar Humlegårds bakgrunn er som skapt for jobben han nå skal lede.

Han er cand.jur, og begynte sin karriere i Det norske Veritas.

Han har gått gradene i politiet fra politikonstabel, til overkonstabel og politiinspektør.

Humlegård har befalutdanning, Politiskolen og har vært sjef for Utrykningspolitiet og Kripos.

Og han er (såvidt jeg vet) ingen en nær venn av verken statsmininsteren eller justisministeren.

Bare det er et fremskritt.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar