hits

Dagen derpå

Disse tre har ansvaret for svikten hos Politiet: Fra venstre politimester Sissel Hammer, Buskerud, politidirektør Øystein Mæland og politimester Anstein Gjengedal i Oslo. Foto: Cornelius Poppe, Scanpix.

Politiet står ribbet tilbake etter 22. juli-kommisjonen. Men det er en illusjon å tro at Norge aldri kan oppleve terror igjen.

Det verste med drapene på 77 mennesker i fjor var at det skjedde med så velkjente midler som en hjemmelaget bombe og en skytemassakre - og at den norske beredskapen  likevel var så mangelfull.

Men de som nå skriker høyest om at statsminister Jens Stoltenberg og administrasjonsmininster Rigmor Aasrud må gå av, må spørre seg selv: Ville dere ment det samme 21. juli 2011?

Hverken Stoltenberg eller Aasrud tar ansvar. De har ansvar.

Stoltenberg har ansvar for sikkerheten til  norske borgere og Aasrud har ansvar for sikkerheten i Regjeringskvartalet.

På Utøya valgte politiet å stå på land og se på, og man kom seg ut på øya 35 minutter etter at man kunne vært der

Begge deler sviktet 22. juli, men er det rimelig å kreve statsmininisterens avgang som følge av at en soloterrorist klarer å ta livet av 77 mennesker?

Og er det realistisk å forvente at Norge noensinne kan være 100 % sikret mot en tilsvarende hendelse?

Les også Elin Ørjasæters blogg: Landet uten konsekvenser

Enhver som har lest Anders Behring Breiviks skriftlige dokument vet at han vurderte en rekke terrormål og drap på flere konkrete mennesker. Selv Slottet og Kongefamilien var mål for den selvoppnevnte beskytteren av det norske.

Det spesielle med massedrapsmannen var hans private oppkok av ideologi herfra og derfra, men dessverre er det nokså typisk at soloterrorister innbiller seg at de har legitim rett til å drepe andre for sin sak. Når de i tillegg er så utspekulerte som Anders Behring Breivik, så er det vanskelig å oppdage.

I Behring Breiviks tilfelle er det det snakk om mange faser:

  • Hans mentale utvikling/radikalisering (avhengig av øynene som ser).
  • Hans finansiering og produksjon av kunstgjødselbomben på Rena.
  • Hans kjøp av halvautomatiske våpen og andre forberedelser.

De færreste ønsker et overvåkningssamfunn, men 22. juli-kommisjonen vurderer om PST kunne oppdaget Behring Breivik etter at man fikk tips om kjøp av bombekjemikalier fra Polen - og koblet det med innehav av flere våpen og islamfientlige ytringer på internett.

Det er lett å være etterpåklok, og i etterpåklokskapens klare lys er dette - kombinert med hans plutselige kjøp av seks tonn kunstgjødsel - fragmenter som teoretisk kunne vært fanget opp.

Skulle vi forhindret Anders Behring Breiviks bombeangrep, måtte samfunnet fanget ham opp tidligere da han sporet av/ble radikalisert - eller oppdaget bombeproduksjonen.

22. juli-kommisjonen mener at PST kunne gjort mer, men lander likevel på at man ikke kan kritisere PST for at de ikke oppdaget bombeproduksjonen.

Nå har PST forhåpentligvis skjerpet kontrollen og årvåkenheten, men frem til 21. juli i fjor hadde man ikke systemer som fanget opp bombeproduksjonen på Rena.

Selvsagt burde Grubbegata vært stengt. Men det ville ikke forhindret Anders Behring Breivik fra å bombe et annet mål.

Den brutale sannheten er at nesten ethvert annet mål ville drept atskillig flere enn de åtte mennskene som mistet livet i Regjeringskvartalet.

Skytingen på Utøya er en helt annen sak, fordi vi har sett en rekke eksempler over hele verden - også så nært som i Finland - på at unge menn går amokk med skytevåpen. Derfor har norsk politi en «skyting pågår»-instruks som pålegger dem å gripe inn. På Utøya valgte politiet å stå på land og se på, og man kom seg ut på øya 35 minutter etter at man kunne vært der.

Norge har over 400.000 registrerte jegere med våpen, og rundt 200.000 av dem er aktive. Det betyr at det er enkel tilgang til skytevåpen, og ingen kan forhindre en fanatiker i å skyte vilt rundt seg på en offentlig plass.

Men vi kan begrense omfanget av slike massakrer ved våpenkontroll, beredskap som fungerer og et resolutt politi. Her sviktet det totalt 22. juli 2011.

Anders Behring Breivik brukte to halvautomatiske våpen - en halvautomatisk rifle av typen Ruger Mini og en halvautomatisk pistol av merket Glock.

De var bygget om til drapsvåpen, og ingen av dem er lov til å bruke på jakt.

22. juli-kommisjonen foreslår forbud mot halvautomatiske våpen.

Det er et fornuftig forslag - ingen nordmenn har noe tvingende behov for å eie halvautomatiske våpen med store, utskiftbare magasiner. Og konsekvensene av en skytemassakre blir mye større ved bruk av slike våpen enn vanlige jaktrifler (som må lades om hyppigere).

Når man leser tiltalen, ser man at barnemorderen brukte de halvautomatiske våpnene til å henrette barn ned til 14 år ved å skyte dem i ryggen og i bakhodet.

Slik myrdet han 69 mennesker uforstyrret i en time og tjue minutter på Utøya.

Et moderne samfunn kan ikke verne seg 100 % mot forvirrede mennesker eller voldelige fanatikere, men vi kan begrense konsekvensene ved beredskap.

22. juli-kommisjonen slår fast at Politiet burde grepet inn mye tidligere, og i beste fall vært på øya klokken 35 minutter tidligere.

Det ville trolig berget livet til de 18 menneskene som ble skutt ved Pumpehuset og på Sydspissen.

Når skyting pågår, må politiet gripe inn - også med risiko for eget liv.

Faren til AUF-talentet Håvard Vederhus, som ble drept ved Pumpehuset,  sier at Utøya er den største politiskandalen siden 2. verdenskrig.

Han har rett.

Politet sviktet 22. juli i fjor.

Siden har de sviktet ved bortforklaringer og ved å frikjenne seg selv i den såkalte Sønderland-rapporten.

Det må få konsekvenser for den ansvarlige ledelsen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar