hits

Norge trenger partysvensker

 

Hvorfor forsøker Norge å stenge grensene for den mest lønnsomme arbeidskraften som finnes - nemlig gjestearbeidere som er her en kort periode?

Hverken nordmenn eller permanente innvandrere er «lønnsomme» over et livsløp, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Sammenhengen er ikke så underlig. Nordmenn arbeider færre år, og forbruker mer i barnehage, på skolen og som trygdemottakere. At regnestykket går opp, skyldes at vi har en oljeformue å tære på.

Og arbeidsinnvandrerne tar med seg ektefeller og barn, og ender opp som nordmenn etter noen tiår.

Men det finnes et stort unntak: De rundt 120.000 gjestearbeiderne som er i Norge på korttidsopphold.

Partysvensker og polske snekkere gir gull i statskassen. Tall fra Skatteetaten viser at gjestearbeiderne la igjen 4,8 milliarder kroner i skatter i 2010.

- Det er liten tvil om at gjestearbeiderne er en gevinst for norske offentlige finanser. Gjestearbeiderne drar hjem før de blir uføre eller bruker helse og eldreomsorg, sier forskningsleder Erling Holmøy ved SSB til Dagens Næringsliv.

Lønnsomme gjestearbeidere sauses ofte inn i en svart/hvitt-debatt om innvandrere generelt, eller muslimer og romfolk spesielt.

I diskusjonen om romfolk polariseres debatten slik at man enten blir umoralsk (romfolk er ikke som oss andre) eller dobbeltmoralske (skape inntrykk av at Norge vil gjøre noe for de 10 millioner romfolkene i Europa).

Hvorfor ikke skjære igjennom og innrømme følgende:

  • Norge trenger flere ledige hender - vi trenger ikke flere permanente innbyggere.
  • Gjestarbeid er bra for Norge, for den enkelte arbeidstaker og for hjemlandet hans.

NHH-professor Rögnvaldur Hannesson mener at debatten er naiv, og at man «skulle tro at det var nokså åpenbart at innvandrere ikke ville slippes inn med mindre de som er her i landet fra før tjener på det».

Les også: Mørkere skyer over Norge

Hvis vi leker litt med tallene fra Skatteetaten, så betalte altså de 117.314 gjestarbeiderne 4,8 milliarder kroner i skatt. Hvis vi sier at den effektive skattesatsen er 30 %, så hadde gjestarbeiderne 16 milliarder kroner i brutto inntekt - og satt igjen med 11,2 milliarder kroner etter skatt.

Selv om det er dyrt å bo i Norge, så legger gjestearbeiderne opp penger - og de sender penger hjem til familiene i hjemlandet.

De som ikke tror det, kan gå på Oslo S og se på aktiviteten i skrankene hos Forex Bank.

Det er derfor FNs utviklingsprogram mener at gjestearbeid er en av de mest effektive metodene for uhjelp.

Pengene kommer frem uten unødvendige byråkratiske mellomledd.

Andre tall viser at innvandrerne er villig til å flytte dit jobbene finnes.

- Innvandring bidrar til en mer effektiv fordeling av arbeidsressurser mellom fylkene i Norge. Innvandrere som kommer hit, er oppmerksomme på regionale muligheter og flytter ofte til fylker med lovende arbeidsmarked, sier forsker Marianne Rød ved Institutt for samfunnsforskning til forskning.no.

I disse dager er norske jordbæråkre fulle av utlendinger, og norske fiskeforedling er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

Norsk fagbevegelse jobber mot deltidsarbeid og midlertidige stillinger, og vi har i praksis stengt grensene for gjestearbeidere utenfor EØS-området.

Likevel er det altså 120.000 gjestearbeidere i Norge til enhver tid. De holder hjulene i gang, betaler skatt og sender penger hjem.

Tilbakte til statistikken fra Skatteetaten: De 343 sysselsatte på korttidsopphold fra Etiopia betalte i snitt 69.500 kroner i skatt i 2010.

Enda godt at de ble fratatt skattekortene og muligheten til å tjene penger på lovlig vis.

Det er dobbeltmoral i praksis.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar