hits

Derfor blir Telenor i India

 

Telenors Asia-sjef Sigve Brekke holder døren åpen for å forlate India hvis satsingen ikke blir lønnsom. Foto: Gunnar Stavrum, Nettavisen.

Telenor har 50 dager på seg for å redde milliardverdier i India, og beholde sine 31,5 millioner telekunder i landet.

Det er et finansielt drama som pågår mellom indiske politikere, indisk høyesterett og Telenor.

Aksjeanalytikerne hater usikkerhet og vil at Telenor skal kaste kortene, men det sannsynlige utfallet er at selskapet fortsetter i India - og får noen hundre millioner kroner i økte årlige kostnader.

Telenor slipper ikke fotfestet i India uten å strekke seg veldig langt

Dette vil derimot ikke Brekke bekrefte i samtale med Nettavisen: - Vi trekker oss definitivt ut av India hvis vi ikke kan regne hjem nye investeringer. Vi er der ikke for å plante et plagg, sier han.

Brekke var på Fornebu i går for å informere de Telenor-ansatte om Asia-satsingen. Tallene er imponerende. Rundt 45 prosent av Telenors globale omsetninger er nå i Østen. De store landene er Thailand, Bangladesh, Pakistan - og India.

Sistnevnte er verdens nest største land målt i folketall med 1,2 milliarder mennesker, og Telenor har på få år etablert seg som landets 6. største teleoperatør, med nær 5 % markedsandel og en årlig omsetning på 3,0 milliarder kroner.

Det er denne posisjonen som står på spill etter at indisk høyesterett har erklært Telenors lisens for ugyldig, i en prosess som kan ende med at alle landets mobillisenser kommer ut på auksjon i månedsskiftet august/september.

Telenor kan velge å kaste kortene, eller selskapet kan kjempe for å få en posisjon i hele eller deler av India. Landet består av 22 teleregioner, og det antas at det vil koste 16- 18 milliarder kroner å kjøpe en 20 års lisens for hele landet.

Men Telenor trenger ikke å kjøpe en posisjon i hele landet, og man kan også dele investeringen med flere.

Trolig er altså «worst case» en ny årlig kostnad på pluss/minus en halv milliard kroner.

I «potten» ligger en virksomhet som har doblet antallet kunder på ett år, i et finmasket forhandlernett med rundt 500.000 utsalgssteder i landet, og der en stor del av omsetningen er pengeoverføringer og andre finansielle tjenester.

- Operasjonelt er vi der vi planla å være. Posisjonen er oppnådd innenfor den økonomiske rammen vi la på forhånd, og vi går i pluss første halvår neste år, sier Brekke.

En av årsakene er at Telenor har måttet kutte kostnadene i et marked med enormt prispress. IT-drift og kundekontakt er outsourcet, og Telenor har klart å klemme ut ti ganger mer teletrafikk gjennom utstyret i India i forhold til nivået i Europa.

Sånn sett er landet en spydspiss i å utvikle Telenor som en global, konkurransedyktig teleoperatør.

Akkurat nå ligger ballen hos et underutvalg i den indiske regjeringen. Det sannsynlige utfallet er at hele telespekteret vil bli auksjonert bort til høystbydende, og det blir opp til kjøper om han vil bruke frekvensene til tradisjonelt mobilnett (2G) eller satse på 3G eller 4G.

Alt er ikke bestemt, men slik Telenor oppfatter situasjonen går det mot 20 års lisenser og et auksjonsprinsipp hvor nye aktører skal betale det samme som de etablerte - og det blir lov å selge videre lisensene. Det er anslått en pris på 160-180 milliarder rupi (16-18 milliarder kroner) for en landsdekkende lisens i hele perioden, samt 3 prosent av omsetningen (som i dag).

Telenor betalte i sin tid 16,5 milliarder rupi - eller rundt 1,6 milliarder kroner - for sin lisens.

For å komplisere bildet ytterligere har presidenten bedt Høyesterett revurdere deler av sin beslutning rundt Telenors lisens, og det skjer på et møte i juli.

Mye er altså uvisst, men det sannsynlige scenariet er en  ny kostnad på pluss/minus en halv milliard kroner i året. Det er mye penger, men alternativet er å miste en kundebase på 31,5 millioner kunder og et fotfeste i marked som vil få eksplosiv vekst de neste årene - ikke minst på datatrafikk og finansielle tjenester.

Sigve Brekke er taktisk, og ønsker å signalisere at Telenor ikke lar seg utpresse av indiske myndigheter. Her står alle de store mobiloperatørene sammen, mens India ser at landet kan få flere titalls milliarder kroner for frekvensene landet tidligere har gitt bort. Samtidig må India stimulere kjøperne til å bygge ut sine nett og tilby tjenester i hele landet.

Det er snakk om å gi og ta i en nervekrig som kommer til å vare ut august.

Telenor er ikke lenger Televerket, og selskapet har i dag ti ganger flere kunder i både Bangladesh, Pakistan og India enn selskapet har i Norge.

Telenor slipper ikke fotfestet i India uten å strekke seg veldig langt.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar