hits

Olav Thon ser Rødt

kommentarer
kommentarer
Kommentarer

Olav Thon vil flå de høytlønte, mens Rødt vil flå både milliardærer som Olav Thon og de høytlønte. Foto: Ole Eikeland, Nettavisen.

Milliardær Olav Thon vil ha 100 % skatt på høye lønnsinntekter, men vil la kapitalister som seg selv slippe unna. Det vil ikke partiet Rødt.

Ytterst i venstre fil pågår en skattedebatt hvor partiet Rødt og eiendomsmilliardær Olav Thon tilsynelatende har funnet hverandre i ville flå de høytlønte.

- Ingen skal tjene over 1,5 millioner, mener Rødts nyvalgte partileder Bjørnar Moxnes.

Milliardær Olav Thon følger opp: - En personlig inntekt på to-tre millioner burde være fullt tilfredstillende.

Enige? Neppe.

For Rødt-partilederen viker ikke en tomme når han blir spurt om aksjeutbytter også skal inngå.

- Selvsagt, svarer han.

For Olav Thons vedkommende betyr det at utbyttet han ifjor tok ut fra Olav Thon Eiendomsselskap på nær 70 millioner kroner kunne vært sendt rett til kemneren. 100 % skatt altså for alt over 1,5 millioner.

Og det er nok ikke hallingdølen helt enig i: - Det gjelder jo bare en personlig inntekt, sier han.

Selv hadde Olav Thon en verdistigning på sin formue på 2,6 milliarder kroner fra 2010 til 2011, skal vi tro anslagene fra Kapital.

Samtidig tok han ut 68,7 millioner kroner i utbytte fra Olav Thon Eiendomsselskap til sitt private selskap Olav Thon AS.

Hverken verdistigningen eller utbyttet er skattelagt i Norge, og det er nok Olav Thon glad for.

Aksjene i Olav Thon Eiendomsselskap er verdt 6,0 milliarder kroner, men den smarte eiendomsinvestoren har mer på si'.

Ifølge ligningen er Olav Thons skattemessige formue 7,8 milliarder kroner. Det er denne han betaler formueskatt av.

I virkeligheten er formuen tre ganger høyere - Kapital anslår den virkelige formuen hans til 23,9 milliarder kroner.

Mens Norge har høye marginalskatter for ansatte, så er skattetrykket betydelig mindre for milliardærer.

Olav Thon personlig skatter eksempelvis ikke mer enn rundt 0,5 prosent av sin virkelige formue.

Så det er et g0dt stykke fra Olav Thon og til Rødt - selv om begge vil flå de med høye inntekter.

For å bruke Olav Thons egne ord: - En personlig formue på to-tre milliarder kroner burde være fullt tilfredstillende.

comments powered by Disqus