hits

Statoil satser i skrekkregimer

kommentarer
kommentarer
Kommentarer

Menneskerettsadvokaten Nasrin Sotoudoeh ble nylig dømt til 11 års isolat. Foto: Flickr.com

Statoil er fortsatt på plass i landet hvor offentlige henrettelser og steining pågår. Regimet i Iran dømte nylig en advokat til 11 års isolat for arbeid for menneskerettigheter.

Onsdag kommer datteren til Nobelprisvinneren Shirin Ebadi til Norge for å få oppmerksomhet for den iranske menneskerettsaktivisten Nasrin Sotoudeh.

Advokat Sotoudeh er en modig kvinne, som har arbeidet for opposisjonen og forsvart fanger som er dømt til døden for forbrytelser de gjorde som barn.

Sotoudeh er nylig dømt til 11 års isolat for propaganda og for å utgjøre en fare for Irans nasjonale sikkerhet. I tillegg er hun fradømt retten til å arbeide som advokat - og nektes å forlate Iran de 20 neste årene.

Her er Nasrin Sotoudehs historie: 11 år på isolat

Vil du lære mer om regimet Norge fortsatt handler med, kan du lese mer her: Politiske fanger - fem sterke historier

Samtidig kommer meldinger om at Iran har henrettet 9 fanger samtidig i Tehran og Tahriz.

Regimets bødler har travle dager: Antallet henrettelser har nådd 53 bare på de fire siste ukene, forteller iranske menneskrettsaktivister.

I tillegg er 85 andre fanger dømt til døden for narkotikasmugling.

- Mullahenes regime har intensivert sin undertrykkelse, spesielt antallet brutale henrettelser, for å kontrollere det iranske folkets raseri, heter det.

Det iranske regimet kritiseres stadig for alvorlige brudd på menneskerettighetene:

«Vilkårlig fengsling uten lov og dom, politisk motiverte arrestasjoner og drap, henrettelser av mindreårige, henrettelser ved steining, manglende rettsvern for kvinner, trakassering av etniske og religiøse minoriteter, manglende forsamlings- ytrings- og pressefrihet, stadige overgrep mot menneskerettighetsforsvarere, mv.»

(Kilde: Utenriksdepartementets landinformasjon).

Både FN, USA og EU har svart med økonomiske sanksjoner.

Norge har svartelistet flere hundre iranske personer og selskaper - og innført tiltak innen olje og shipping.

Men vi har ikke en generell handelsblokkade: - I forbindelse med ovennevnte brudd på grunnleggende menneskerettigheter utført av iranske myndigheter bør bedrifter som vurderer å etablere seg i landet vurdere hvordan næringsaktivitet i Iran vil virke inn på deres omdømmearbeid, skriver UD.

Ifølge Statistisk statistisk sentralbyrå kjøpte Norge varer fra Iran for 2,3 millioner kroner siste måned - mens vi eksportere for 8,2 millioner kroner. Samlet har vi eksportert varer for 2,7 milliarder kroner til regimet de siste ti årene.

Blant landene som har drevet forretninger i Iran er pumpeleverandøren Frank Mohn AS.

Bedriften vil ikke svare på spørsmål fra Bergens Tidende om sin virksomhet i landet.

Også Statoil er stadig på plass med kontor i Teheran med 30 ansatte.

Med den norske staten som hovedeier har Statoil de siste ti årene bidratt til å skape økonomisk vekst for Iran-regimet.

Det norske statoljeselskapet har bygd ut et gassfelt på iransk sektor i Den persiske golf, og har lisens for utforskning på Khorram Abad-feltet - i tillegg til å levere tekniske tjenester til det iranske statsoljeselskapet NIOC.

Denne servicekontrakten måtte avbrytes da Norge ifjor tilsluttet seg EUs sanksjoner mot Iran.

Her kan du lese mer: Statoil i Iran

Samme Statoil har for øvrig akkurat inngått en avtale med Russland i Barentshavet - også det et land hvor demokrati og menneskerettigheter er under press.

Etter Telenors ferske erfaringer i Russland og India er det i hvert fall friskt satset.

 

comments powered by Disqus