hits

Søkelys på Klomsæt

Politiet mener at lekkasjen av blant annet bildet av Anders Behring Breivik på Utøya stammer fra papirene som ble overlevert advokat Sigurd Klomsæt. Foto: Scanpix/Politiet.

Oslo tingrett peker på bistandsadvokat Sigurd Klomsæt i saken om Utøya-lekkasjer.

Det var P4 og Klassekampen som brakte nyheten om at lekkasjen stammer fra advokatens kontor.

Da Nettavisen var i kontakt med Klomsæts advokatkontor allerede fredag, men ville ikke advokaten kommentere saken.

Vi har i dag gjort gjentatte forsøk på å få kommentar, men Sigurd Klomsæt ønsket heller ikke i dag å kommentere saken.

Men Oslo tingrett bekrefter at det er hans advokatkontor som er i søkelyset:

Les også: Oslo tingrett: - Vi bekrefter at lekkasjesaken gjelder Klomsæt.

Presseetisk skulle det være en enkel vurdering å omtale denne nye vendingen i saken etter at Politiet fredag ba tingretten om å trekke tilbake oppnevnelsen av en av de 173 bistandsadvokatene.

Men fra morgenen av var det bare Nettavisen av de store nettmediene som brakte videre bekreftelsen fra Oslo tingrett.

Dagbladet og VG valgte ikke å identifisere advokaten, mens Aftenposten først nølte - men så brakte opplysninger om saken senere på dagen: Politiet mener Klomsæt stå bak Utøya-lekkasjene 

Advokat og tidligere justisminister Anne Holt går kraftig ut mot mediene: - En parodi!

Det er viktig å huske at advokat Klomsæt verken er siktet, tiltalt eller dømt. Det er også diskutabelt om det er straffbart å lekke slike dokumenter. Om lekkasjer er kritikkverdige eller ei kommer an på øynene som ser.

Men når Oslo tingrett bekrefter at det er advokat Klomsæt som politiet nå har bedt tingretten om å  fjerne, så det har offentlig interesse i seg selv.

Normalt ender lekkasjepåstander som et slag i luften fordi de er vanskelig å bevise. Men denne gangen la politiet en felle med elektroniske spor i dokumentene. Hver av de 173 bistandsadvokatene fikk papirer med ulike kjennetegn. Da dokumentene dukket opp i pressen, klappet fellen igjen.

Politiet mener enkelt å kunne dokumentere hvilket advokatkontor papirene stammet fra - og brakte saken til Oslo tingrett.

Les tidligere blogg: Utøya-advokat med buksene nede

P9litiets mistanke trenger ikke bety annet enn at de elektroniske sporene viser at det er dokumenter fra Klomsæts kontor som har havnet i mediene.

Hvilken rolle advokaten personlig har hatt eller ikke hatt, er ukjent.

Lekkasjer kan være legitime og nyttige for å rette søkelys på kritikkverdige forhold.

For å verne denne «sikkerhetsventilen» har vi i Norge har et grunnlovfestet kildevern.

Enhver redaktør og journalist vil heller gå i fengsel enn å røpe en kilde.

Derfor vil ingen medier bekrefte eller avkrefte hvem som lekket Utøya-dokumenter.

Men det bør ikke være en grunn til ikke å omtale en sak med åpenbart stor offentlig interesse.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar