hits

Skattefradrag for sykkel og buss

Mange velger å sykle hvis det er attraktivt nok. Foto: Flickr Commons

Glem planen om å skattlegge fri parkering på jobb. Gjør det heller mer attraktivt å ta bussen eller å sykle.

Når myndighetene skal påvirke oss, skjer det nesten alltid i form av straff - gjerne gjennom høyere skatter eller avgifter.

Nå sysler politikerne med forslag om å skattlegge fordelen av fri parkering på jobb.

I en stat som har et overskudd på statsbudsjettet på 340 milliarder kroner og over 3.000 milliarder kroner på bok, er det ikke nødvendig å straffe folk til bedre adferd.

Det er kjent økonomisk teori at den siste matpakkebilisten i rushtiden også er den dyreste fordi det er trafikk-toppen som bestemmer hvor mye vei som må bygges.

Flere steder har man rushtidsavgift for å gjøre spleiselaget mer rettferdig. Som regel utformet slik at rushavgiften kommer på toppen som en ekstrainntekt. Jeg har til gode å se at man ledsager forslaget med å gjøre det gratis å passere bomringen andre tider av døgnet.

Poenget er at man aldri klarer å legge fra seg tanken om å ta inn litt ekstra i avgifter.

Det samme gjelder forslaget om å inntektsbeskatte fordelen av gratis parkeringsplass på jobb. Hensikten skal være å gjøre det mer lønnsomt å ta buss eller å sykle.

Det er greit nok, men den effekten kan man oppnå på en helt annen måte, nemlig ved å heve skattefradraget for å sykle, gå eller reise kollektivt.

For eksempel ved å fjerne bunnfradraget, slik at selv den første bussreisen gir skattefradrag.

Tanken om å skattlegge fri parkering er også vanskelig fordi det vil være umulig å sette en riktig verdi på parkeringen.

Skal det eksempelvis være likt for alle, uansett hvor det er i Norge?

Eller skal en skattyter (som fra før bærer belastningen for høye boutgifter i et pressområde) straffes fordi jobbens hans ligger et sted hvor parkeringen i nærområdet er dyr?

Hva er markedspris for parkering på Flesland flyplass eller et stort sykehus, der parkeringen er et styrt monopol (og hvor parkeringsselskapene går med store overskudd)?

Mitt forslag er å legge tanken om skatt på parkering på jobb nederst i bunken, og ta opp det bedre forslaget om å gjøre det lønnsomt å sykle og ta bussen ved å bruke økonomiske gulrøtter - og ikke pisk.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar