hits

Skinnhellig fordømmelse

Skoleminister Kristin Halvorsen avviser klasseinndeling etter etniske grenser. Men at hele skoler er delt etter samme kriterium blir det ikke gjort noe med.

 

Bjerke Videregående Skole får så ørene flagrer for sin inndeling av skoleklasser etter etnisk bakgrunn. Et mye større problem er at alle skolene i Oslo i praksis er delt på samme måte.

Stakkars rektor Gro Flaten ved Bjerke. Hun hadde tre klasser å fylle, og kun cirka 1/3 av elevene hadde etnisk norsk bakgrunn.

Virkeligheten er at hele Oslo-skolen er delt etter etnisitet. Ikke ved bevisste valg, men på grunn av et etnisk delt boligmarked

Utfordringen taklet hun ved å ha en klasse uten etnisk norske, og fordele de etnisk norske på de to gjenstående klassene.

Bakgrunnen for den uortodokse inndelingen var erfaring fra tidligere år, der etnisk norske elever flyttet og byttet skole når de ble i et lite mindretall. For å demme opp for dette, valgte Flaten sin løsning.

Det skulle hun aldri gjort. Både kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) og skolebyråd Torger Ødegaard (H) kom raskt på banen med klar beskjed om å omgjøre inndelingen. Flaten la seg langflat: - Vi ønsker ikke å drive en skole i strid med loven, sier hun til Groruddalen.no.

Faksimile: Groruddalen.no
Som en filosofisk øvelse kan vi spekulere over hva hun nå vil gjøre uten på en eller annen måte å dele inn klassene etter etnisitet. Fordeler hun de etnisk norske på alle de tre klassene, så fordeler hun i praksis etter samme metode.

Eller skal hun trekke lodd?

Virkeligheten er at hele Oslo-skolen er delt etter etnisitet. Ikke ved bevisste valg, men på grunn av et etnisk delt boligmarked.

Det er også et faktum at skoleresultatene følger omtrent de samme linjene.

Årsaken til det går ikke på hudfarge, men på foreldrenes utdannelse. Årsaken ligger i boligbyggingen og flyttemønstre.

Mange undersøkelser viser at foreldrenes utdannelse er den faktoren som forklarer mest hvordan barna går på skolen. Og jo flere av foreldrene i klassen som har høy utdannelse, desto bedre resultater.

Samlet sett burde ikke Oslo-skolen ha noe uoverstigelig problem med integrering. Tvert imot gjør Oslo-skolen det totalt sett bedre enn snittet av skoler ellers i landet. Men det er enorme forskjeller mellom skolene. Noen skoler har 100 % elever med etnisk norsk bakgrunn - andre skoler har nesten ikke en eneste elev med etnisk norsk bakgrunn.

Det skal også nevnes at en fersk gjennomgåelse av eksamensresultatene i år, viser at norskfødte barn av innvandrerforeldre gjør det tilnærmet likt de etnisk norske elevene. De er født i Norge og snakker godt norsk.

Bjerke-rektor Gro Flaten prøvde å gjøre noe konstruktivt ut av situasjonen, men fikk passet sitt påskrevet. Det er greit nok, tiltaket var kontroversielt og burde vært forankret høyere oppe i systemet. Det innser også rektor Flaten.

Derimot er det tydeligvis helt uproblematisk at den samme uønskede - og ubevisste - inndelingen skjer år ut, og år inn.

Bussing er uaktuell politikk, men det finnes i hvertfall et fritt skolevalg. I praksis betyr det at enkelte barn av ressurssterke foreldre går på skoler lengre unna, eller på religiøse skoler som Kristelig Gymnas eller St. Sunniva.

Unnfalne lokalpolitikere snakker i bomull når de skal forklare hvilke tiltaks om skal avhjelpe situasjonen. Noen snakker om en annen boligpolitikk, men da handler det om tiltak som ikke får noen virkning på 10-20 år.

I mellomtiden er det nok best å stikke hodet i sanden.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar