hits

Utenforlandet

EU-komisjonen er i praksis Norges andre regjering. Foto: Gunnar Stavrum

Stadig færre vil beholde EØS-avtalen, viser en ny undersøkelse. Aner de hva de har svart på?

Nei til EU har bestilt en meningsmåling fra Sentio foran landsmøtet i organisasjonen denne helgen.

Svarene viser at oppslutningen om EØS-avtalen har sunket fra 56 til 44 prosent av befolkningen siden i fjor.

Nedgangen er forståelig når man ser på problemene i enkelte EU-land, men det store spørsmålet er hva man skulle hatt i stedet.

EU står for rundt to tredeler av norsk eksport og import. Vi oppfører oss som om vi er medlem av EU, men uten innflytelse - og uten å betale særlig mye.

I praksis er Norge omtrent som en datamaskin som får stadige oppdateringer. Du trykker aksepterer, og så oppdateres programvaren. Omtrent slik fungerer norsk implementering av EUs lovgiving.

Det varslede veto mot posttjenestedirektivet er første gang Norge - eventuelt - sier nei til noe EU har bestemt.

Belønningen er fri adgang til EUs indre marked, og tilgang til fri flyt av tjenester, varer, kapital og mennesker.

Etter at EØS-avtalen ble inngått har Norge sluttet seg til mange hyllemeter med forskrifter. EU-regler er norsk juss på nesten alle områder. Dersom Norge skulle gå ut, og inngå en frihandelsavtale, måtte dette erstattes med hundrevis av traktater.

Sveits har en frihandelsavtale, og i EU-systemet er man frustrert over den ordningen. I Brussel regnes Norge som det landet som ligner mest på et EU-land uten å være det.

Både Norge og EU har nå prosesser som evaluerer EØS-avtalen. Det er en pussig konstruksjon når området kun består av Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen forutsetter at alle landene må være enige om å implementere nye EU-direktiver. Det er demokratisk, men det gjør også at et land kan forsinke hele prosessen - for eksempel i forhold til posttjenestedirektivet.

Et annet forhold er at EU forholder seg til en rekke små land og områder, samtidig som flere land i Øst-Europa banker på. EU vil neppe ha frihandleavtaler og et mylder av traktater med hvert av disse landene.

Å si opp EØS-avtalen nå er så fjernt at bestilte meningsmålinger fra Nei til EU ikke får mye å si.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar