hits

Bompenge-baroniene

Gode, gamle dager: Det er lenge siden prisen var 20 kroner per passering. Foto: Heiko Junge, Scanpix.

Nordmenn betalte 6,3 milliarder kroner i bompenger i fjor. Mange hundre millioner går ikke til vei, men til å drive bompengeselskapene.

Det er enorme forskjeller i driftskostnadene til bomselskapene. I Trondheim går bare 70 øre per passering til bomselskapet, mens bilistene i Oslo «spleiser» med 2,80 kroner til bomselskapet hver gang de passerer Fjellinjens bommer.

Det blir mye penger av 89 millioner passeringer i året (Bærum kommer i tillegg).

- Sammenligner man summene høres kostnader på over 2,50 mye ut, sier økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole til Aftenposten.

Faksimile: Aftenposten.
Regnskapstallene til Fjellinjen AS viser at selskapet tok inn 2,1 milliarder kroner, men satt igjen med 1,8 milliarder kroner etter å ha dekket lønn og andre kostnader.

Det betyr at 283 millioner kroner forsvant i drift av bomselskapet.

Her finner du nøkkeltallene: Regnskapstall på Proff

I Oslo og Bærum koster går alt 13,7 prosent av bompengene til drift av innkrevingen.

Dersom den andelen er representantiv også for resten av landet, koster innkrevingen rundt 850 millioner kroner - i året!

Dette er svært dyr skatteinnkreving.

Hovedargumentet for bompenger er at de som bruker veien  mest, også skal betale mest.

Dette er svært dyr skatteinnkreving

Men millimeterrettferdig blir det aldri. Noen kjører bil fordi de ikke gidder bruke kollektivtransport. Andre må bruke bil for å få hverdagen til å gå opp. Noen bruker bilen på ettermiddag og kveld, hvor det er god plass på veiene - mens andre bruker bilen i rushtiden, og bidrar til behovet for milliardinvesteringer.

Hvis man skal gjennomføre prinsippet om at de som har dyrest forbruk av vei, også skal betale mest, er den eneste løsningen rushtidsavgift.

Poenget er altså at ingen innkrevinger er objektivt rettferdige, og at politikerne trolig har valgt bompenger fordi bilistene aksepterer en ekstraskatt de ser går til nye veier.

Men når selve innkrevingen nærmer seg en milliard i året, er det på tide å tenke nytt. Det er uforståelig at Fjellinjen (som er størst), skal koste fire ganger mer per passering å drifte enn bompengeselskapet i Trondheim.

Dessverre er dette et fenomen man ofte ser i offentlige monopolbedrifter: Hvis ingen holder ledelsen i ørene, har kostnadene en tendens til å øke fordi ingen har reell egeninteresse av å holde igjen og være gjerrige.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar