hits

Langt fra full barnehagedekning

Får jeg ikke til det, er du kvitt meg, sa Kristin Halvorsen om løftet om full barnehagedekning innen 2007.

Kommunene skryter av full barnehagedekning. Men det er en sannhet med store modifikasjoner.

«Alle barn med rett til barnehageplass fra høsten får plass».

Slik lød den hyggelige oppsummeringen fra KS.

Og det er mulig virkeligheten ser slik ut fra kommunekontorene, men ute i virkeligheten er hverdagen annerledes. Som for familien Gitmark Botten i Oslo. De bor på Oppsal, men har fått et tilbud om barnehageplass som innebærer to timers reisetid hver dag for bringe og hente barna.

Faksimile: Dagsavisen

- Å ha plass så langt unna, er det samme som ikke å ha plass, sier ekteparet Kristina Gitmark og Marius Botten til Dagsavisen.

Det endelige tallet er ikke ferdig, men i fjor måtte 1.166 barnehagebarn «pendle» utenfor sin egen bydel, ifølge Dagsavisen.

Noen steder er det uproblematisk, mens det for andre fortoner seg som å reise til nabokommunen.

- Full barnehagedekning? Det oppleves ikke akkurat sånn. Og det vet jeg vi ikke er alene om å mene, sier Kristina Gitmark, ifølge avisen.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) føler det sånn: Barnehageplass til alle, slår organisasjonen fast i en pressemelding.

Ifølge undersøkelsen regner de største kommunene med å ha plass til mellom 80 og 90 prosent av alle barn under fem år. Årsaken er at de fleste regner med at over halvparten av barna har plass i privat barnehage.

Oslo opplyser at alle barn som har rett til plass, vil få plass. Men der går altså regnestykket opp med pendling til andre bydeler. I Tromsø er det 100 uten plass, ifølge statistikken.

Du kan lese tallene for de største kommunene her.

Det er nå seks år siden SV-leder Kristin Halvorsen ga sitt famøse løfte om å gå av hvis hun ikke fikk igjennom full barnehagedekning innen utgangen av 2007. - Du er kvitt meg om vi ikke får til dette, sa Halvorsen.

Du kan se intervjuet under.

Nøyaktig hva full barnehagedekning betyr, kan diskuteres. Det betyr i hvertfall ikke at alle barn skal gå i barnehagen. Det er fortsatt rundt 25.000 norske barn som ikke går i barnehagen.

Og det betyr heller ikke at alle får barnehageplass der de bor. I Oslo regner man altså med full barnehagedekning, selv om foreldrene må reise byen på tvers med de små barna.

Men likevel er det ikke tvil om at både kommuner, stat og private har tatt et krafttak for barnehager. Siden Kristin Halvorsens valgkampløfte, er antallet barn i barnehager økt fra 223.000 til 277.000, og det har kommet 20.000 nye ansatte i barnehagene.

Men helt i mål, det er vi ikke. Det kan familien Gitmark Botten underskrive.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar