hits

Ikke få slag i Skien

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen har offentliggjort tall som viser høy dødelighet ved sykehuset i Skien. Foto: Torgeir Haugaard.

 

Dersom du skulle være så uheldig å få hjerneslag eller hjerteinfarkt, så kryss fingrene for at det ikke skjer i Skien.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fortjener ros for å ha offentliggjort en liste som viser forskjellen mellom liv og død ved norske sykehus.

I likhet med tilsvarende tall fra skolen er slik åpenhet svært viktig fordi de kan lære oss hva de gode gjør bedre - og dermed løfte de dårligste sykehusene.

? De kvalitetstallene vi nå har viser at det er forskjeller mellom sykehusene. Dataene må analyseres videre. Hensikten er å lære for å bli bedre. Samtidig ønsker vi en større åpenhet om kvaliteten i helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Høyest dødelighet ser det likevel ut til å være ved mindre sykehus.

Selvsagt er det fallgruber i tallene. For eksempel kan man tenke seg at et sykehus mottar de vanskeligste tilfellene fordi de er gode på eksempelvis hjerneslag. Da kan de gjøre en god jobb, selv om dødeligheten er høyere en gjennomsnittet.

Interessant er det faktisk et privat sykehus som gjør det best på hjerteinfarkt. Havner du på Feiringklinikken har du vesentlig bedre odds for å overleve enn i Skien, viser rapporten.

Du finner hele rapporten her: 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus

Rapporten gir et mer sammensatt bilde når det gjelder store sentralsykehus versus mindre lokalsykehus. Men både Rikshospitalet og Radiumhospitalet er helt på topp i sykehus med lav dødelighet generelt - for øvrig sammen med Feiringklinikken og Hallingdal (!).

Høyest dødelighet ser det likevel ut til å være ved mindre sykehus. Hjerteinfarktpasienter har, for eksempel, høyeste dødelighet i Harstad, Levanger, Narvik, Skien, Kristiansand og Nototdden (som alle har det til felles at det er sykehus ved middels store byer).

Det samme bildet ser vi for dødelighet for alle pasienter. Der scorer Volda, Kongsvinger, Odda og Fredrikstad dårligst.

Det er altså store forskjeller i dødelighet: - Når det gjelder totaloverlevelse, har i alt 7 sykehus signifikant høyere overlevelse enn de andre sykehusene; mens 6 sykehus har signifikant lavere overlevelse, heter det i konklusjonen.

Som i skolen er det også i sykehussektoren motstand mot å offentliggjøre slike tall. De har noen feilkilder, og det tjener ingen om tallene bare blir brukt til å beskrive forferdelighet.

Men det er mindre viktig enn at slike målinger kan dokumentere at enkelte sykehus har altfor høy dødelighet, slik at man kan sette inn tiltak for å forbedre behandlingen.

Derfor er det viktig og bra at helseministeren har lagt kortene på bordet: - Målet er å få gode måleverktøy som gir oss et inntrykk av kvaliteten i hele behandlingsforløpet fra fastlege til spesialisert sykehus, sier Strøm-Erichsen.

Det er bra, for det er mye viktigere å diskutere hva som gjør sykehus gode eller dårligere, enn å krangle om de skal være offentlige, private, store eller små.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar