hits

Den ærlige nyttårstalen

Statsministerens nyttårstale, slik den burde holdes. Foto: Guri Dahl/SMK
 

Kjære landsmenn!

Jeg har i år bestemt meg for å holde den ærlige nyttårstalen.

La oss begynne med det løfterike: Norge er en fredelig øy i et hav av finansiel og sosial uro.

Så noe riktig har vi gjort.

Men ingen må tro at vi vil fortsette å ha det slik hvis alle våre viktigste handlespartnere i Europa kommer i en økonomisk krise.

Finansmannen Øystein Stray Spetalen har rett i at politikere og velgere i Europa har bevilget seg velferdsstater de ikke kan betale.

 Og vi må være ærlige nok til å innrømme at det samme hadde vært tilfelle for Norge - uten oljen.

2010 har vært et vanskelig år for regjeringen - både på grunn av ting vi har gjort - og ikke minst; det vi ikke har gjort.

Vår største unnlatelsessynd er at vi ikke har gått løs på helt nødvendige reformer.

  • Fortsatt står 700.000 i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet.
  • Vi har fortsatt høyt sykefravær og mange uføretrygdede.
  • Pensjonsfreformen, som trer i kraft i morgen, blir ikke så god som vi ønsket fordi offentlige ansatte i praksis ikke er en del av reformen.

Der skulle vi stått hardere på.

Våre unnlatelsessynder vil gi oss store problemer på lengre sikt.

I år har dårlig håndterte enkelltsaker gitt oss mest motgang.

Opprøret rundt kraftmastene i Hardanger kunne vært dempet med ordentlig saksbehandling på forhånd. Sykehuskrigen i Molde og Kristiansund burde vært avverget ved at vi tidlig klart forkynte at regionen kun får ett sentralsykehus, og at det må ligge mellom byene. Alle forstår at to byer med syv mil god vei mellom seg ikke kan ha to fullverdige sykehus - eller flyplasser, for den saks skyld.

Min regjering har fått lide for at statsrådene ikke tar tyren ved hornene, men bedriver politisk taktikkeri.

Min regjering har fått lide for at statsrådene ikke tar tyren ved hornene, men bedriver politisk taktikkeri. Soria Moria-erklæringens punkt om å bevare alle lokalsykehus er et godt eksempel.

På det personlige plan har jeg vært mest skuffet over at sentrale regjeringsmedlemmer har fylt sine private skap med kostbare gaver fra inn- og utland - uten å fortelle om gavene, langt mindre føre dem opp i selvangivelsen.

Jeg er redd for at en slik skattemoral fra eliten også smitter over på folk flest.

Ved inngangen til et nytt år, må vi legge det gamle bak oss og se fremover.

Jeg lover at dere de neste årene igjen vil se en reformvlllig statsminister og en regjering som vil ta krafttak for å bedre kvaliteten og prestasjonene i skolen og effektivisere offentlig forvaltning ved å kreve økt produktivitet, og sette ut tjenester på privat anbud der det er lønnsomt.

Norge har fantastiske muligheter. På grunn av likestilling har vi høy yrkesdeltakelse fra begge kjønn. Vi har nesten 3.000 milliarder kroner på fond i utlandet og vi har en høyt utdannet befolkning.

Det er en utfordring at vår lille befolkning bor spredt utover hele vårt langstrakte land, men det kan utjevnes med en storstilt veitutbygging med motorvei hele veien fra svenskegrensen til Stavanger, en moderne kyststamvei nordover til Trondheim, og et krafttak for intercitytogene på det sentrale Østlandet.

Skal vi forbli en velferdsstat fremover, må vi bruke investeringene der de gjør størst nytte - ikke der de gir flest velgere.

Det er mitt nyttårsforsett for 2011.

Godt nytt år!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar