hits

Løsningen er færre uføre

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har ansvaret for NAV - og er sykmeldt.

Løsningen på uføret er færre på uføretrygd - ikke mindre penger til de uføre.

Til neste år vil Norge bruke 56,1 milliarder kroner i uførepensjon.

Antallet som mottar uførepensjon har økt fra 280.000 til 346.000 fra år 2000 til 2009.

Det er særlig eldre kvinner som er uføre, og variasjonene er store geografisk. Telemark har godt over 12 prosent uføre, mens Oslo er nede på under halvparten.

I dag vurderes det å legge om uføretrygden, og særlig to forslag skaper bruduljer:

  • Ingen under 30 år skal regnes som varig uføre
  • Tak på 450.000 kroner per uføretrygdet

Jeg synes det første forslaget er godt, og det andre er dårlig. Årsaken er enkel: Ingen er tjent med å bli stemplet ut av arbeidslivet for all fremtid. Men når man først er ufør, så bør man ikke straffes økonomisk.

Både den enkelte og samfunnet er tjent med at alle - uansett uføregrad - yter etter evne. Med dagens arbeidsliv og store variasjoner i arbeidsoppgaver, burde det være vanskelig å bli 100 % uføretrygdet. Det tiltaket som har hatt størst virkning var innføringen av delvis uførhet i 2004. Hensikten var å få folk med nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet. Det må være en statlig oppgave å stimulere til dette.

Ingen er tjent med å bli stemplet ut av arbeidslivet for all fremtid. Men når man først er ufør, så bør man ikke straffes økonomisk.

Dette er tanken bak å nekte å erklære personer under 30 år for varig uføre. Poenget er å holde dem inne i arbeidslivet så lenge og så mye som mulig. Dette er også i tråd med forslagene fra Pengefondet (IMF) som akkurat slaktet norsk uføretrygd.

Ulempen er at det krever at uføre stadig må vurderes av leger (Pengefondet foreslår at NAV bruker egne leger). Fordelen er at folk som er i ferd med å gli ut av arbeidslivet for alltid holdes inne. Jeg mener fordelen overstiger ulempen.

Faksimile: Dagsavisen

Derimot er jeg uenig i Sigbjørn Johnsen og den såkalte «blårussens» forslag om å begrense uføretrygden til 450.000 kroner. Venstresiden foreslår tak på 525.000 kroner, og det innebærer at langt flere uføre vil få 66 prosent av lønnen de hadde før de ble uføre.

Jeg forstår logikken med å gi økonomiske gulrøtter for at delvis uføre skal arbeide, men det er kynisk å ramme folk som faktisk er uføre.

 Løsningen bør være å gjøre det mulig å tjene penger i tillegg til trygdeytelsene.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar