hits

Skyhøy innvandrer-ledighet

Mens ledigheten synker blant etniske nordmenn, så stiger den fortsatt blant innvandrere. Foto: Morten Holm, Scanpix.

Innvandrere har tre ganger høyere arbeidsledighet enn etniske nordmenn - og forskjellene øker.

MIAMI (Nettavisen): Nye tall viser at utviklingen går feil vei: Stadig færre nordmenn er uten arbeid, mens blant innvandrerne øker antallet ledige. Ifølge siste tall er 2,3 prosent av etniske nordmenn ledige, mens det tilsvarende tallet for innvandrere er 7,9 prosent.

Dette er en alvorlig trussel mot en vellykket integreringspolitikk.

Du kan lese tallene her: Fortsatt økt ledighet blant innvandrere

Normalt burde ledigheten svinge sterkere blant grupper i utkanten av arbeidsmarkedet. I dårlige tider vil de være de første til å falle utenfor, og i gode tider bør ledigheten falle radikalt fordi det er behov for alle. Derfor er det underlig at mens ledigheten generelt faller, så øker den fortsatt blant innvandrerne.

Det er riktignok store forskjeller. Afrikanske innvandrere har 15 prosent ledighet, mens innvandrere fra Asia ofte ligger på rundt ti prosent. Innvandrere fra våre naboland har bare vel tre prosent ledighet, viser de nye tallene.

For gruppene med høy ledighet betyr det at en stor gruppe faller utenfor. Det er vel å merke snakk om en minoritet blant minoritetene - de aller fleste innandrere kommer seg i arbeid, viser tallene.

Den norske løsningen er å sikre dem gode vilkår hvis de hadde fått jobb, altså helt fiktive rettigheter som effektivt taes fra dem fordi de ikke når opp i konkurransen.

I andre land, som her i USA, dominerer ufaglærte innvandrere i alle serviceyrker. Det sosiale sikkerhetsnettet er dårligere og folk må jobbe for å tjene til sitt opphold. Til gjengjeld er ikke stigen trukket opp slik den ofte er i Norge. Det finnes jobber, men de er dårlig betalt. Slik får innvandrerne en motivasjon for å komme seg i arbeid og for å kvalifisere seg til bedre jobber.

Her i Miami er nesten alle servicejobber tatt av spansktalende innvandrere, de fleste fra Cuba, land i Karibia eller Mexico. De har det bedre enn der de kom fra, men må jobbe hardt for å klare seg. Til gjengjeld har de selvrespekt.

En bakside ved norske kampanjer mot såkalt sosial dumping og for gode arbeidsvilkår for alle er at det priser ut de minst attraktive på arbeidsmarkedet, og det vil ofte være innvandrere uten norskkunnskaper.

Den norske løsningen er å sikre dem gode vilkår hvis de hadde fått jobb, altså helt fiktive rettigheter som effektivt taes fra dem fordi de ikke når opp i konkurransen.

Dette er en stor utfordring når vi har en arbeidstakergruppe som eksempel i Østfold har nesten ti prosents ledighet.

Norge har nesten ubegrenset etterspørsel etter billig arbeidskraft til vaskejobber, barnepass og enkel oppussing og hagestell. Det har sneket seg inn en forestilling om at det er umoralsk å betale noen for å gjøre rent. Det er selvsagt helt feil. Det er mye mer umoralsk av norske høytlønte å gjøre alt selv, og ikke etterspørre tjenester som for eksempel innvandrere kan utføre. Dårlig for økonomien er det også.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar