hits

Bløff om baroner

Private barnehager reddet Kristin Halvorsen fra mer løftebrudd, men nå vil hun baste og binde dem. Foto: Kunnskapsdepartementet

Private barnehager er ingen gullgruve, men de driver billigere og bedre enn de offentlige barnehagene.

De siste dagene har flere politikere og journalister prøvd å lansere begrepet "barnehagebaroner". Det er et klart politisk slagord, men både NRK og Dagbladet bruker det på reportasjeplass i saken om lobbyist og eks-politiker Bjarne Håkon Hanssen.

Sannheten er at barnehagedrift er meget dårlig butikk, men at de private står for nesten halvparten av alle barnehageplassene i Norge. Uten private barnehager ville ikke Kristin Halvorsen vært i nærheten av å holde sitt løfte om full barnehagedekning.

De siste tallene fra SSB viser at Norge har fått 774 nye private barnehager fra år 2000, mens det offentlige kun har maktet å bygge 98 nye barnehager i samme periode. Det betyr at hoveddelen av de over 70.000 nye barnehageplassene har kommet som følge av private investeringer.

Interessant nok drives de private barnehagene billigere og bedre enn det offentlige, hvis vi skal dømme etter hva foreldrene til barna mener. Handelshøyskolen BI har målt kundetilfredshet, og den lå langt høyere hos private enn i de offentlige barnehagene.

Årsakene kan være flere, men det er ikke utenkelig at små enheter med direkte ansvar lokalt drives bedre enn barnehager i det store offentlige byråkratiet.

Nå vil SV gjør det enda mindre lønnsomt å drive privatebarnehager: - Det skal ikke være lukrativt å drive barnehager, sier statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV) til NRK.

- Ren kommunisme, svarer administrerende direktør Arild Olsen i Private barnehagers landsforbund.

Det falske bildet av private "barnehagebaroner" overser glatt at hele sektoren er detaljregulert. Det finnes regler for maksimalpris, hvor store arealer barnehagen skal ha, bemanning og pedagogisk opplegg. Det er statens ansvar å sørge for at reglene blir etterlevd.

Det er også statens ansvar å sette driftstilskuddet på et korrekt nivå. Dersom statstilskuddene er for høye (lite tyder på det), får man sette dem ned. Det kan umulig være riktig å lage et system hvor de som driver bra, blir rammet. Mens de som lar kronene rulle, får drive på.

En fremtidsrettet politikk ville være å undersøke hvorfor de private driver bedre, og så forbedre de offentlige barnehagene etter såkalt best practice. I stedet forsøker Kristin Halvorsen nå å baste og binde de private barnehagene ved å gjøre det umulig å ta ut utbytte og tjene penger på privat barnehagedrift.

Det er dette forslaget Bjarne Håkon Hanssen har drevet lobbyvirksomhet mot, og det er å snu det helt på hodet når Kristin Halvorsen i dagens VG uttaler at Hanssen tar "pene honorarer for å jobbe mot fellesskapets interesser".

Tvert imot - i denne saken er det Hanssen som arbeider for fellesskapet, mens kunnskapsminister Kristin Halvorsen rir ideologiske kjeppehester.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar