hits

Å kjøpe tjenester bidrar til mer likestilling hjemme

Les denne saken på Nettavisens meningerseksjon:

Å kjøpe tjenester bidrar til mer likestilling hjemme

Menn og kvinner jobber omtrent like mye hver dag, men det er klare kjønnsforskjeller: Menn bruker en time mer på lønnsarbeid, mens kvinner bruker omtrent den samme tiden på husarbeid, viser den siste tidsbruksundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Les mer: Mindre fritid, mer husholdsarbeid Temaet er sentralt på NHOs årskonferanse, som har tittelen "Verdien av arbeid".

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar