hits

Arbeiderpartiet er ennå ingen søndagsskole

ENIGE, MEN IKKE TRO: Arbeiderpartiets ledelse er rystet av splittelse og gjensidig mistenksomhet.

 

Arbeiderpartiets interne partikultur virker pill råtten, med drapstrusler, gjensidige beskyldninger om løgn og illjojalitet som foreløpige bunnpunkt.

Det er nesten ikke til å tro, oppgjøret som nå foregår i Arbeiderpartiet.

Mens partileder Jonas Gahr Støre ber om sentralstyrets oppslutning til en saklig og grundig saksbehandling av anklagene mot nestleder Trond Giske, går den andre nestlederen - Hadia Tajik - ifølge VG på talerstolen og leser høyt fra de angivelige varslene.

Partilederen vil altså ikke gi sentralstyret innsyn i anklagene, mens den andre nestlederen sprer anklagene - og det før Trond Giske har fått gi sin versjon av sakene.

Sentralstyret får ikke innsyn i Giske-varsler

Jonas Gahr Støre, partileder Hadia Tajik, nestleder Trond Giske, nestleder Kjersti Stenseng, partisekretær Anniken Huitfeldt, leder av kvinnenettverket Raymond Johansen, Oslo Bjørnar Selnes Skjæran, Nordland Ingalill Olsen, Finnmark Lise Christoffersen, Buskerud Harald Schjelderup, Hordaland Jon-Ivar Nygård, Østfold Ingvild Kjerkol, Nord-Trøndelag Else-May Botten, Møre og Romsdal Jon Rolf Næss, Aust-Agder Terje Aasland, Telemark Anette Trettebergstuen, Hedmark Jette Christensen, Hordaland Maria-Karine Aasen-Svendsrud, Vestfold Hans-Christian Gabrielsen, LO Jørn Eggum, Fellesforbundet Mette Nord, Fagforbundet I henhold til partiets vedtekter tiltrer AUFs leder Mani Hussaini med fulle rettigheter.

Det begynner å bli noen år siden den daværende generalsekretæren Haakon Lie kom med sin famøse uttalelse: «Arbeiderpartiet er faen ingen søndagsskole».

Utsagnet passer tilsynelatende fortsatt.

Facebook påberoper Hadia Tajik seg kompetanse som jurist, og uttaler at varslene mot Trond Giske er «rystende lesning», før hun legger til: - Jeg kjenner ikke til hvordan disse eller andre varsler er vurdert i oppfølgingen, og hva Tronds tilsvar har vært utover at han erkjenner at han har opptrådt belastende, skriver hun.

Tajik erkjenner altså at hun uttaler seg uten å kjenne sin nestlederkollegas forsvar, men det forhindret henne ikke fra å lese høyt fra varslene på dagens sentralstyremøte, ifølge VGs kilder.

I mellomtiden har Trond Giske selv gått offentlig ut på Facebook, og skriver at det «er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider. Disse har systematisk vært lekket til mediene. Alvorlige anklager har blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter, og spredt i sosiale medier».

 

 

Det er altså minst to versjoner av episodene det er varslet om, og Ap-politiker Clara Øberg i Sogn og Fjordane reagerer skarpt på det hun oppfatter som en svertekampanje mot en mann som ikke kan forsvare seg.

Les mer: - Det hele er veldig stygt og mer enn hva et menneske kan tåle

Den ene nestlederen er sykmeldt, anklaget for seksuell trakassering.

Den andre nestlederen sprer anonyme anklager før han har fått forsvart seg.

Partilederen ber om ro til en forsvarlig saksbehandling, men møtes med noe i nærheten av et mytteri.

I dette klimaet blir det nesten bare en bagatell at kommunikasjonsrådgiver (!) Anne Odden for Arbeiderpartiet på Stortinget legger ut et bilde av Arbeiderpartiets vararepresentant Leif Sande med en blink på brystet, påtegnet følgende tekst: «Fin blink for en Magnum 44 på neste stortings-SFO».

Les saken: Ap-rådgiver tegnet blink på bilde av Ap-topp

Og likevel er det altså noen som mener at politikk er kjedelig...

Hva mener du om det som skjer i Arbeiderpartiet? Er det et parti i oppløsning, eller vil gemyttene roe seg etterhvert?

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar