hits

Vet ikke menn at sex er frivillig?

STEMPLER SINE LANDSMENN: Sveriges statsminister Stefan Löfven mener at menn ikke vet at sex skal være frivillig.

 

Kvinner er ofre, menn er overgripere, men innvandrere er ikke kriminelle. 

De siste ukene har #metoo og innvandrerstatistikk preget den norske samfunnsdebatten.

Sakene har det til felles at et lite mindretalls handlinger brukes til å stemple en hel gruppe.

Heldigvis har vi langt igjen til svenske tilstander, der det har vært tabu å snakke om den etniske bakgrunnen til gjerningsmenn i kriminalsaker, mens det er fritt frem for å stemple halve befolkningen som potensielle seksualforbrytere.

Eller slik Sveriges statsminister Stefan Löfven formulerte seg på en pressekonferanse denne uken:

«Åpenbart vet ikke menn at sex skal være frivillig».

Det er fristende å svare: Snakk for deg selv.

Selvfølgelig vet menn at sex skal være frivillig. Å utføre seksuelle handlinger mot en ufrivillig er ulovlig både i Sverige og Norge. 

I 2016 ble det levert anmeldelser for 7.079 seksuallovbrudd i Norge. Det er åpenbart mørketall, men samtidig er det grunn til å anta at samme gjerningsmann står bak flere anmeldte lovbrudd, og det finnes også noen kvinner i statistikken.

Her er bakgrunn: Anmeldte lovbrudd

Altså:

Siden Norge har 2,6 millioner personer av hankjønn, er andelen seksualforbrytere forsvinnende liten.

Menn vet at sex skal være frivillig.

Derimot er det riktig at menn er i flertall blant overgripere og voldtektsforbrytere, og kvinner i flertall blant ofrene. Vi snakker altså om en statistisk overrepresentasjon, eller at det er mer sannsynlig at overgriperen er mann og offeret er kvinne.

Samtidig er det altså svært lite sannsynlig at en gjennomsnittsmann er seksualforbryter.

 

 

Nylig la Statistisk sentralbyrå frem statistikk om kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 

Samlet er innvandrerbefolkningen 45 prosent mer kriminelle enn den øvrige befolkningen.

Les mer: Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Vi har lignende funn og undersøkelser fra Sverige og Danmark, men den svenske statsministeren ville aldri stått frem på en pressekonferanse og uttalt: «Åpenbart vet ikke innvandrere at de ikke skal være kriminelle».

Det er altså god tone å stemple halvparten av befolkningen som potensielle seksualforbrytere, men viktig ikke å utsette gruppen av innvandrere for ringeakt.

Men tendensen er lik på motsatt side av den politiske midtstreken: Mange ønsker å stemple innvandrere generelt, og muslimske innvandrere spesielt, som kriminelle.

OVERHYPPIGHET: Innvandrere har mer kriminalitet enn befolkningen øverst, og folk som kom til Norge fra flukt ligger omtrent dobbelt så høyt, selv når man har justert for kjønn og alder.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at 2,0 prosent av majoritetsbefolkningen er kriminelle, mens 2,5 prosent av innvandrere er det. De aller fleste er altså ikke kriminelle, men det er overhyppighet blant innvandrere. Og overhyppigheten øker hvis vi ser på flyktninger, der 4,0 prosent er kriminelle - eller omlag dobbelt så mange som folk med norsk bakgrunn.

Det er altså riktig at mange som kommer til Norge blir kriminelle.

Men det er også riktig at de aller fleste som kommer til Norge ikke er kriminelle. 

Mange som flykter til Norge blir kriminelle

Det store flertall er lovlydige, men det er noen grupper av innvandrere som drar opp kriminalitetsstatistikken.

NETTAVISEN MENER: Det mest illevarslende funnet i den nye statistikken er antallet lovbrytere blant innvandrerbarn som er født i Norge. Alt for mange blir vinningskriminelle eller dømt for vold.

Norsk lov forbyr diskriminerende eller hatefulle ytringer, som «å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres gruppetilhørighet.

Straffelovens paragraf 185 nevner spesifikt:

  • hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse
  • religion eller livssyn
  • homofil orientering
  • nedsatt funksjonsevne

Det er altså ikke i strid med denne loven å hevde at menn flest er seksualforbrytere, selv om det er løgnaktig og fordummende for en reell debatt for å få slutt på seksuell trakassering og andre seksuelle overgrep.

Poenget er at vi alle kan bli flinkere til å være presise når vi bruker statistikk i politisk debatt. 

Å stemple alle menn som potensielle overgripere og alle flyktninger som potensielle kriminelle gir ikke noe bidrag til et bedre samfunn.

Det interessante er hvorfor enkelte menn blir seksualforbrytere, og hvorfor enkelte grupper av innvandrere har høyere tilbøyelighet til å bli kriminelle enn andre.

Kvinner flest er ikke ofre, menn flest er ikke seksualforbrytere, og innvandrere flest er lovlydige.

Hva mener du? Er du enig med Stefan Löfven i at svenske menn ikke vet at sex skal være frivillig?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar