hits

Godt betalte syndebukker

GIKK AV: Både direktør Pål Sommernes i Renovasjonsetaten (t.v) og Boligbygg-direktør Jon Carlsen gikk av, og fikk umiddelbart tilbud om ny stilling i kommunen.

 

Oslo kommune betaler millioner av kroner til direktører som går av etter kommunale skandaler.

To ganger i 2017 har det rødgrønne byrådet løst skandalesaker på samme måte:

  • Renovasjonssjef Pål A. Sommernes måtte gå av etter søppelskandalen, men fikk straks ny jobb med samme lønn i kommunen.
  • Direktør Jon Carlsen i Boligbygg går av etter korrupsjonsanklager mot foretaket, men får ny jobb med samme lønn i kommunen.

Eller som det heter i pressemeldingen fra Boligbygg: «Jon Carlsen vil i forståelse med styret fratre sin stilling som daglig leder i Boligbygg Oslo KF. Han slutter i selskapet den 20. desember og vil tiltre ny stilling i Oslo kommune på nyåret».

GÅR TIL NY JOBB: Foreløpig er det uklart hvilke oppgaver den avgåtte sjefen for Boligbygg vil få i kommunen.

Noe lignende skjedde da direktør Pål Sommernes i Renovasjonsetaten gikk av etter søppelskandalen i fjor vinter. 

Jeg har etter initiativ fra byråden og etter dialog med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, kommet frem til at det beste for Oslo kommune og Renovasjonsetaten, er at jeg trekker meg som direktør, sier direktør i Renovasjonsetaten, Pål A. Sommernes i en pressemelding, der det også ble opplyst at «Sommernes vil få andre oppgaver i kommunen».

GIKK TIL NY JOBB: Direktør Pål A. Sommernes i Renovasjonsetaten gikk av, og fikk ny stilling i kommunen.

Topplederne i Oslo kommune har en egen lønnsavtale, som sikrer dem mellom 840.0000 og 1,4 millioner kroner i årslønn.

Avtalen gjelder for kommunaldirektører og seksjonssjefer, samt alle virksomhetsledere og også andre høyere stillinger i kommunen.

Både renovasjonsdirektøren og Boligbygg-sjefen gikk av etter mye kritikk for virksomheten de ledet.

 

 

Men søppelskandalen skyldtes en kontrakt som Byrådet velsignet, og både på høyre- og venstresiden ble det reagert på avgangen.

- Det styrker mistanken mange har om at man ofret en lenger ned på stigen for å vende oppmerksomheten bort fra byrådens handlingslammelse, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagbladet.

Han fikk støtte fra motsatt politisk fløy: - Ja, man kjøper seg en syndebukk og prøver å innbille folk at «nå har vi handlet», sier Frp-politiker Carl I. Hagen.

Syndebukken til søppelsekken

Renovasjonsdirektøren i Oslo kommune fikk godt betalt for å bli "syndebukk" i søppelskandalen i hovedstaden. Nå mener flere politikere at dette er et forsøk fra miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg på å kjøpe seg en syndebukk.

Fra utsiden er det vanskelig å bedømme hvor stort personlig ansvar de to direktørene hadde for de kritiske sakene, selv om de uomtvistelig formelt satt med ansvaret. 

Når de i praksis sparkes videre til andre stillinger i kommunen, så sender det likevel helt gale signaler.

Enten flytter politikerne på toppsjefer de mener har gjort en dårlig jobb, men tilbyr dem likevel nye oppgaver med samme lønn.

Alternativet er like ille - nemlig at det er snakk om å ta støyten for et ansvar som egentlig hviler på politikerne.

Uansett er de godt betalte syndebukker - og millionregningen går til byens innbyggere, og betyr litt dårligere kommunale tjenester.

TILFØYELSE: Vi har fått følgende uttalelse fra Oslo kommune: - Ansatte i Oslo kommune, også ledere, har oppsigelsesvern. Samtidig har det vært et sterkt ønske om å få på plass en ny ledelse i Boligbygg. Det er derfor kommet til en enighet med Jon Carlsen om at han går over i en stilling, der kommunen kan bruke Carlsens kompetanse og erfaring på en god måte. Dette er en rådgiverstilling (stab) i byrådsavdeling for byutvikling, sier kommunaldirektør Eli Vorkinn i byrådsavdeling for næring og eierskap.

Hva mener du? Er det riktig å gi noen sparken, men tilby dem ny jobb i kommunen?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar