hits

Fornuftig å bygge på Brustad-bua

BRUSTAD-BUA: Daværende statsråd Sylvia Brustad fikk vedtatt at søndagsåpne dagligvarebutikker måtte holde seg under 100 kvadratmeter.

Et utvalg foreslår å utvide søndagsåpne butikker - den såkalte Brustad-bua - fra 100 til 150 kvadratmeter. Det er et godt kompromiss.

De fleste i Norge har tilgang til søndagsåpne butikker:

  • Det finnes rundt 600 søndagsåpne butikker i Norge.
  • 90 prosent har maksimalt 15 minutter kjøring til søndagsåpen butikk.
  • Rundt tre millioner mennesker har under fem minutter kjøring.

Eller som utvalget konkluderer: - Søndag er ikke en handlefri dag, men en dag med mindre «kommersiell aktivitet».

NOE Å TYGGE PÅ: Kulturminister Linda Hofstad Helleland med utredningen fra utvalgsleder Erling Loe. (Foto: Regjeringen.no).

Dette er et viktig bakteppe for den ideologiske diskusjonen om forbud mot søndagsåpne butikker. Likevel er det norske regelverket bakstrevers og på kant med våre naboland. Både Sverige, Danmark, Finland og Island har frie åpningstider. Norge er unntaket i en underlig allianse mellom NHO, LO og de kristne.

Likevel har debatten vært knallhard - tildels uten grunn.

 

 

Utvalget har funnet at «friere åpningstider vil ikke ha store konsekvenser for sysselsetting, økonomisk vekst, prisene, folkehelse eller frivillig innsats».

Her kan du lese utredningen: På ein søndag? - Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar

Eller sagt på en annen måte - både argumentene for og argumentene mot friere åpningstider er overdrevet.

Utvalget foreslår to grep:

  1. Lik behandling av alle bransjer, slik at ikke «hagesentre» kan bli supermarkeder.
  2. Utvide «Brustad-bua» fra 100 til 150 kvadratmeter.
FORNUFTIG PÅBYGGING: Etter 20 år kan det være på tide å utvide Brustad-bua til å få litt mer varer.

Det er 20 år siden barne- og familieminister Sylvia Brustad ble skrevet inn i norsk politisk historie med forslaget om Brustad-bua, eller begrensningen på 100 kvadratmeter for søndagsåpne dagligvarebutikker. En utvidelse på 50 kvadratmeter vil gjøre butikkene bedre for kundene, uten store ulemper. Samtidig foreslår utvalget å oppheve unntaket for hagesentre og campingplasser.

LIKE REGLER: Utvalget foreslår at alle kan holde åpent fra klokken 13 til 19, innenfor regelen om maksimalt 150 kvadratmeter.

Forslagene om likebehandling og en liten utvidelse av arealet fremstår som fornuftige og fremtidsrettet fordi de hindrer konkurranseglidning mellom ulike bransjer, og balanserer hensynet til kundene og de ansatte.

Likevel er utvalget delt.

  • Representantene fra arbeidsgiverne (NHO og Virke) og arbeidstakerne i Handel og Kontor sier nei til selv en liten utvdelse av Brustad-bua.
  • Mens Konkurransetilsynet, flere økonomer og de som representerer forbrukerne helst vil ha 200 kvadratmeter som ny størrelse på Brustad-bua.

Et samlet utvalg innser altså at debatten her vært for ideologisk med tildels svake argumenter på begge sider, men ender likevel opp uten å bli enige.

Nå havner utredningen etterhvert opp i Stortinget, og da er håpet at et politisk flertall klarer å skjære igjennom og modernisere regelverket.

Like regler på tvers av bransjer og 150 kvadratmater som maksimal størrelse er forslag de fleste burde kunne stille seg bak.

Hva mener du? Er du glad for forbudet mot søndagsåpne butikker, eller ville du sluppet alt fritt som i våre naboland?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar