hits

Boligprisfallet er politisk bestemt

POLITISK SKAPT NEDGANG: Boligprisene i Oslo har falt 14 prosent etter at finansminister Siv Jensen strammet inn på bankenes muligheter til å gi boliglån. (Foto: Frp).

Unge folk som kjøpte en liten leilighet i Oslo for et år siden, har nå tapt egenkapitalen sin.

Det er en forskjell på å barbere seg og kutte hodet av seg.

På samme måte er det en stor forskjell på å ta en pause i boligprisøkningene, og å vedta et boligprisfall som slår kraftig inn for de som strakk økonomien og kjøpte seg en liten leilighet med 15 prosent egenkapital sist vinter.

- Førstegangskøperne i Oslo fra i fjor høst har allerede «tapt» egenkapitalen, ifølge Eiendom Norge.

Dette er et resultat av boliglånsforskriften, som ble innført av finansminister Siv Jensen 14. desember 2016 - og som etter planen skal vare ut juni neste år.

Forskriften sier at kundene skal tåle 5 (fem!) prosents renteoppgang, ha minst 15 prosent egenkapital, og ikke kan låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt.

I Oslo er det en særregel som krever at folk som eier to eiendommer må ha minst 40 prosent egenkapital på bolig nummer to.

I tillegg er rommet for skjønn mye mindre i Oslo enn i resten av landet, ifølge forskriften.

Resultatet har ikke latt vente på seg.

KILDE: Eiendom Norge

Det interessante er at boligprisfallet er politisk vedtatt, og ikke styrt av boligmarkedet.

Nedgangen startet samtidig med at finansminister Siv Jensen iverksatte den såkalte boliglånsforskriften som tvang bankene til å si nei til mange låntakere, selv om de på kort sikt har råd til å sitte med lånene.

Du kan lese mer her: Veiskille i boligmarkedet? (presentasjoner)

- Nedgangen i boligmarkedet vil forsterke usikkerheten blant boligkjøperne, og vil bidra til fortsatt svakt salg i nyboligmarkedet, mener Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Fra en rekke hold kommer det nå bekymringer - ikke bare for boligmarkedet og boligkjøperne, men også for norsk økonomi generelt.

Boliginvesteringer er på størrelse med oljeinvesteringene, og et kraftig fall i nybygging kan gi fall i norsk økonomi og høyere arbeidsledighet.

Både Finans Norge og eiendomsbransjen ønsker at boliglånsforskriften fjernes eller mykes opp når den går ut i juni 2018. Enkelte ønsker også at den skal modereres allerede nå, for ikke å få stopp/start-effekter i boligmarkedet.

 

 

Selv om prisene på boliger har økt, så bruker ikke nordmenn en større del av lønnen på å eie bolig og betjene boliglån. Årsaken er rekordlave renter, og alle økonomer er enige om at rentene kommer til å forbli lave i flere år fremover. Det betyr at nye boligkjøpere har råd til å betjene mer enn 5,5 ganger inntekten i lån dersom de binder renten eller forsikrer seg på annen måte.

Akkurat nå stiger prisene i Oslos randsoner, noe som betyr at boligkjøperne flytter unna den spesielt strenge boliglånsforskriften i Oslo. Utbyggerne svarer med å holde igjen på nybygging, og det vil før eller siden gi en prisrekyl oppover igjen.

Foreløpig er det for hardt å si at boliglånsforskriften innebærer at man har hugget hodet av seg. Men når barberingen har blitt til blødning, er det på tide å stoppe opp.

Politikerne ønsker vel ikke et politisk skapt boligkrakk?

Hva mener du? Er du fornøyd med at boligprisene faller, eller mener du at politikerne bør holde fingrene unna og la markedet virke?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar