hits

Norske barn til tortur i Somalia

SPERRET INNE: Flere titalls norske barn er sendt mot sin egen vilje til koranskoler i Somalia. Institusjonene minner om fengsler, barna blir lenket og slått. (Foto: Youtube).

 

Flere titalls norske barn er sendt mot sin egen vilje og mishandlet på koranskoler i Somalia.

NRKs avsløring ryster norske politikere.

Les saken: Norske ungdommer forteller: - Sperret inne, slått og lenket fast

Fra flere hold kommer samme historie: Barn av somaliske flyktninger i vesten blir sendt av sine egne foreldre - mot barnas vilje - til fengselslignende skoler der de blir mishandlet og indoktrinert.

- Fire menn kommer inn og begynte å gå rundt meg i sirkel. De hadde store balltrær, så lange som fra hoften og ned i bakken. De slo meg. Jeg falt. Jeg besvimte, sier en av ungdommene i reportasjen.

«Velkommen til Al Badriya, helvete på jord», var hilsenen fra en av de andre fangene.

HJERNEVASKES: Vestlige ungdommer blir tvangssendt til Somalia og plassert bak lås og slå, for å bli hjernevasket og opplært i Koranen. (Foto: Youtube).

Utlendingsdirektoratet forteller at de bare i 2016 ble kjent med over 30 tilfeller der norske ungdommer ble sendt mot sin egen vilje og etterlatt i Somalia.

- Jeg synes også barnevernet bør komme på banen. Dersom foreldrene ikke klarer å ta til seg råd eller veiledning, bør de miste foreldreretten, sier aktivisten Shurika Hansen til NRK.

Invandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug reagerte momentant, og har tatt initiativ til et hastemøte med flere statsråder allerede i dag.

Les mer på Nettavisen: Listhaug kaller inn til hastemøte etter å ha hørt fortellinger fra koranskole i Somalia

Det er all grunn til å ta saken alvorlig. Når norske ungdommer blir tvangssendt, torturert og innesperret mot sin egen vilje, så er det klare lovbrudd. Både straffeloven og barneloven kan brukes mot de som sender barn ut til mishandling på fengselslignende skoler i utlandet.

 

 

Den omtalte skolen ligger i Bosaso i Somalia, og i en skrytevideo på Youtube reklamerer skolen med sin jobb for å omvende barn som har blitt for vestlige til tradisjonelle, konservative muslimske verdier.

SPERRES INNE: Rektor Abdirasaq Ali Mohamed skryter åpenlyst av sin virksomhet. (Foto: Youtube).

På en utenlandsk fundraiserside forteller foreldrene til en gutt som døde på skolen en rystende historie.

Sønnen, som led av sukkersyke, ble angivelig satt på en celle, etter å ha blitt slått i hodet med en planke eller en jernstolpe.

Der døde han.

- Etter å ha undersøkt bakgrunnen for dette stedet og rektoren, har vi funnet ut at min sønn ikke er det første, men det femte barnet, som dør under hans omsorg via fysisk mishandling, hevder moren.

Felles for mange av historiene er at barna av de somaliske flyktningene har blitt påvirket av norske verdier og oppfører seg som norske ungdommer. Dette utfordrer verdiene til foreldrene, og i fortvilelsen lurer eller truer de barna med på reise til Somalia.

Ifølge siste statistikk er det nesten 30.000 voksne somaliere i Norge, og 13.000 norskfødte barn av somaliske innvandrere.

Selv om NRK og UDI forteller om noen titalls eksempler, så tyder det likevel på at de aller fleste somaliske foreldre oppdrar barna sine uten å tvangssende dem på koranskoler. 

Fra annen statistikk vet vi at somaliere er den innvandrergruppen som har flest utenfor yrkeslivet, og somaliere er jevnt over mer religiøse enn andre innvandrergrupper.

Men alt er ikke helsvart. Somaliere har for eksempel større tillit til norske myndigheter enn mange andre innvandrergrupper, og de er i gjennomsnitt flinkere til å lære seg norsk enn andre grupper.

- Hele 60 prosent av somaliske innvandrere oppgir at de snakker norsk hjemme. Det er like mange som de fra Tyrkia og Pakistan, som har relativt lang botid i Norge, sier Kjersti Stabel Wiggen i Statistisk sentralbyrå.

Praksisen med å sende norske barn på koranskoler i utlandet har vart i flere tiår, og det er 13 år siden Human Rights Service (HRS) skrev rapporten «Norske barn i utlandet - ute av syne, ute av sinn».

I rapporten fra 2004 hevdet Human Rights Service at «det er god grunn til å anta at det til enhver tid befinner seg flere tusen barn med norsk statsborgerskap eller med fast bosettingstillatelse i Norge i foreldrenes opprinnelsesland».

Noe av den samme tematikken går igjen i den ferske filmen «Hva vil folk si» fra Iram Haq.

Iram Haq mener vi må ta diskusjonen om skam og ære: - Vi kan ikke være redde for å snakke om dette

 - Mange unge mennesker lever et dobbeltliv, sier regissør Iram Haq. Nå har hun laget en film om utfordringene til mange norsk-pakistanske jenter. Se det for deg: Du er 16 år gammel, har mange venner og trives på skolen.

Det store spørsmålet er hva som kan gjøres for å få slutt på dette. Sannsynligvis er det snakk om en rekke tiltak, men det viktigste er å komme i dialog med foreldrene og få dem til å akseptere at slike tvangsutsendelser er feil. 

I Iram Haqs film ser vi hvor hjelpeløst barnevernet blir hvis barna ikke våger å fortelle sannheten, men samtidig må barnevernet og norske ambassader i utlandet ta slike saker mer alvorlig. 

Barneloven sier klart at barn har rett til å bli hørt, og at det skal legges stor vekt på hva barnet mener når det har fylt 12 år. Barnet skal også ha stadig mer selvråderett desto nærmere det blir 18 år og myndighetsalderen.

Les mer: Lov om barn og foreldre

Foreldrene har plikt til å gi barnet forsvarlig oppdragelse og utdannelse, og sikre at barnet ikke blir utsatt for vold eller behandlet slik at det går ut over barnets fysiske eller psykiske helse. Ved grove brudd kan foreldrene bli fratatt omsorgen.

Siden barna det er snakk om stort sett går i grunnskolen, kan vi også endre opplæringsloven og skjerpe inn plikten til å gå på norsk skole for norske statsborgere.

KOMMUNEN MÅ ANMELDE: Opplæringsloven sier at plikten til å gå på skolen faller bort hvis barna oppholder seg utenfor Norge i mer enn tre måneder. Men loven åpner også for å straffe foreldrene hvis barna holdes borte fra skolen. (Kilde: Lovdata.no).

Hovedpoenget er at det må oppfattes som ren barnemishandling å tvangssende barna til fengselslignende koranskoler i utlandet, og at norske myndigheter må oppføre seg deretter.

Når norske skoler har tid til nitid kontroll av norske foreldre som tar med barna på en week end-tur til utlandet, så bør de ha tid til å undersøke og anmelde alle tilfeller hvor man mistenker tvangsutsendelser og langvarig fravær fra norsk skole.

PIGGTRÅD: Foran koranskolen er det piggtråd og nettinggjerder. (Foto: Youtube).

Gårsdagens NRK-reportasje avslørte helt tydelig en virksomhet som strider mot en serie norske lover, og det er bra at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug tar affære. Det skulle skjedd for lenge siden.

Hva mener du? Hvordan forhindrer vi at foreldre tvangssender barna sine til koranskoler i Pakistan og Somalia?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar