hits

Nektes å regne på innvandring

MISTER JOBBEN: Forskningsleder Erling Holmøy er Statistisk sentralbyrås ekspert på milliardkostnadene ved innvandring og integrering. Nå blir han fjernet. (Foto: Statistisk sentralbyrå).

 

Nå fjerner Statistisk sentralbyrå forskeren som regnet på kostnader ved innvandring. Det skader tilliten til byrået.

Forskningsleder Erling Holmøy er ekspert på offentlige finanser på lang sikt, og har levert en rekke analyser på de langsiktige økonomiske virkningene av innvandring.

Nå får ikke Holmøy forske for Statistisk sentralbyrå lenger, i likhet med rundt 25 andre medarbeidere i forskningsavdelingen.

Mannen bak innvandringsregnskapene får ikke forske for SSB

 - Jeg er lei meg og sint. Dette er urimelig, sier Holmøy til Nettavisen. Forskningsleder Erling Holmøy blir omplassert og får ikke lenger drive med forskning i Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver Minervanett. - Jeg fikk offisielt beskjed mandag, sier Holmøy til Nettavisen.

Som den kanskje fremste eksperten på dette området ble han blant annet hentet inn til det såkalte Brockmann II-utvalget.

Les utredningen: Utvalg om langsiktige konsekvenser av høy innvandring

INNVANDRING KOSTER: Denne tabellen viser at ikke-vestlige innvandrere i snitt koster staten 94.000 kroner i året, mens nordmenn bidrar med 54.000 kroner per år. (Kilde: NOU/Brockmann II).

Et av funnene er at en norsk mannlig 25-åring i gjennomsnitt bidrar med 54.000 kroner til staten i snitt resten av livet, mens en innvandrer fra landgruppe 3 (ikke-vestlig) koster staten i gjennomsnitt 94.000 kroner per gjenstående leveår.

For kvinner er tallene enda verre, sett med statens øyne: både norskfødte og innvandrere fra landgruppe 3 får større ytelser enn de bidrar med.

Et interessant funn er at dårlig integrering er dyrt, mens god integrering forandrer regnestykket totalt.

ENORME FORSKJELLER: Den gule linjen viser at en innvandrer som kommer til Norge som 25-åring ved minimal integrering koster samfunnet rundt 300.000 kroner i året - mens en maksimalt integrert person bidrar med omtrent det samme til staten i de yrkesaktive årene. Forskjellen per person er altså rundt en halv million kroner i året. (Kilde: NOU/Brockmann II).

Uansett om du er for eller mot innvandring, så er nøytrale tall om samfunnsøkonomien viktige.

Og det er avgjørende at vi har tillit til at Statistisk sentralbyrå er en nøytral aktør som legger frem tallene slik de er, og ikke lukker øynene for virkeligheten.

Den tilliten blir nå svekket, og det er et ansvar som ligger hos SSB-direktør Christine Meyer.

 

 

Da Nettavisen spurte Erling Holmøy om hans forskning om de negative økonomiske sidene ved innvandring har noe å si for at han mister forskerjobben, svarte han:

- Det er på det rene at deler av ledelsen er skeptiske og kritiske til mine analyser. Det inkluderer SSB-sjef Christine Meyer.

Les saken: Mannen bak innvandringsregnskapene får ikke forske for SSB

På sosiale medier er reaksjonene sterke på at Erling Holmøy nå blir fjernet.

Sosiolog Kjetil Rolnes skriver på Facebook at «avskiltningen av Norges fremste forsker på "innvandringsregnskap", går rett inn i tidens største debatt, om asylpolitikk, om velferdsstatens fremtid, om fakta og mørkelegging, om tillit til elitene og institusjonene».

Over 1000 lesere har likt den første posten Kjetil Rolness skrev om saken:

Problemet for Christine Meyer er at hun tidligere har flagget at hun mener at innvandringsregnskapet er et ømt punkt,og at det allerede er en skepsis til henne fra de innvandringskritiske. Og det hjelper ikke at mange mener at Statistisk sentralbyrå tidligere klart undervurderte hvor mange innvandrere som ville komme til Norge. De mest konspirative mener at byrået underdrev med vilje.

Når den fremste eksperten på feltet fjernes, øker skepsisen blant de som er negative til innvandring. Det er synd, for akkurat denne debatten trenger absolutt forskere som regner nøkternt og legger frem sine funn - uansett om de er populære eller ei.

Hva mener du? Er det urimelig at denne forskeren mister jobben, når 25 andre også må gå - eller er du skeptisk til Statistisk sentralbyrå på dette området? 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar