hits

Dette er ulogisk, Siv Jensen!

FOR TIDLIG: Elbilsalget har flatet ut, og det er et dårlig timet forslag å øke avgiftene på elbiler nå. (Kilde: Finansdepartementet/Statsbudsjettet 2018).

Pussig hvordan selv oppegående folk mister hodet i diskusjonen om avgifter på elbiler.

Egentlig er det ganske enkelt hvis vi ønsker å få ned utslipp fra bilkjøring og en mer trafikksikker bilpark:

  • Det må være gunstig å kjøpe utslippsfrie biler.
  • Nye biler bør bli billigere å kjøpe, men dyrere å kjøre.

Logikken er så enkel at det er deprimerende å se hvordan den sporer av blant normalt oppegående økonomer og politikere. 

Den klareste misforståelsen er at staten «taper» penger på lave avgifter på elbiler.

Det er i så fall fordi avgiften på forurensende bensin- og dieselbiler er for lave. 

Forutsetningen for et grønt avgiftsskifte er at summen av bilavgifter er konstant, men at man vrir avgiftene fra utslippsfrie biler og over til forurensende biler.

 

 

Hvor store de totale bilavgiftene skal være, er et finanspolitisk spørsmål om skatt- og avgiftsnivået generelt.

La oss si at politikerne er enige om at 45 milliarder kroner i bilavgifter er et riktig nivå.

I så fall er de sentrale spørsmålene:

  • Hvor mye lavere må elbilavgiftene må være for å friste nok kjøpere til å velge utslippsfritt?
  • Hvor høye avgiftene på bensin- og dieselbiler må være for å avskrekke kjøperne?

Staten «taper» hvis summen av avgiftene er for lav - ikke på grunn av elbilavgiftene isolert sett.

Regnestykket har for øvrig en plusside man glemmer - nemlig verdien av lavere CO2-utslipp.

LAVERE BILAVGIFTER: Både den blåblå regjeringen og den foregående rødgrønne regjeringen har bidratt til å senke bilavgiftene fra 70 til 44,5 milliarder kroner. (Kilde: Statsbudsjettet 2018).

 

Nå foreslår finansminister Siv Jensen å øke avgiftene på elbiler og doble skatten på elbiler som firmabil.

Så lenge over 80 prosent av nye biler forbrenner bensin eller diesel, er det ulogisk forslag på et feil tidspunkt. Og det er et godt håp om at Venstre og Kristelig Folkeparti stanser forslaget i Stortinget.

Skadelig å doble skatten på elbiler som firmabil

Finansminister Siv Jensen vil gjøre det dobbelt så dyrt å ha elbil som firmabil. Det er et svært uheldig signal.

NETTAVISEN MENER: Regjeringen foreslår å doble skatten på firmabiler, men bare på elbiler. Det er et dårlig forslag som trolig blir stanset i Stortinget, men som allerede har gitt skadevirkninger.

Den norske bilparken består av rundt 2,6 millioner biler, og rundt 2,5 millioner av dem forbrenner bensin og diesel og bidrar til utslipp av CO2. Årlig kommer det over 100.000 nye og bruktimporterte forurensende bensin- og dieselbiler.

Man trenger ikke være hjerneforsker for å konkludere med følgende:

For de fleste kjøperne oppleves fortsatt bensin og diesel som mest gunstig.

Problemet er ikke at det er for gunstig å kjøpe elbil eller elbil som firmabil, men tvert imot.

Verre er det ikke.

Vi får stole på at Venstre og Kristelig Folkeparti slår et slag for mer logikk og mindre misunnelse.

Hva mener du om bilavgifter generelt, og elbilavgiftene spesielt?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar