hits

LOs medlemmer lei politiske bånd

FOR TETT: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har over 500.000 medlemmer som er helt eller delvis enig i at fagforeningene er for tett koblet til politiske partier.

 

Flere hundre tusen LO-medlemmer mener at fagforeninger er for tett koblet til politiske partier.

To av tre LO-medlemmer er helt eller delvis enig i at fagforeninger er for tett koblet til politiske partier, viser en undersøkelse Arbeidsforskningssinsituttet har laget for YS. Det innebærer at nesten 2/3 av LOs 920.000 medlemmer mener at samrøret med partiene er for tett.

STOR MISNØYE: Bare 31 prosent av LOs medlemmer er uenig i at fagforeninger er for tett koblet til politiske partier. (Kilde: YS Arbeidslivsbarometer/Arbeidsforskningsinstituttet).

- Dette viser at arbeidsfolk er lei av samrøret mellom LO og Arbeiderpartiet, mener stortingsrepresentant Atle Simonsen (Frp).

- Når LO gir Ap valgkampstøtte og får sentralstyreplasser i retur så skader det demokratiets omdømme. Det sørger også for at mye makt blir samles på få hender, mener Fremskrittspartiets representant i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

 

 

I valgkampen bevilget LO store beløp til de rødgrønne partiene.

Ulike LO-forbund og organisasjonen sentralt bevilget 4,8 millioner kroner til SV, rundt 25 millioner kroner til Arbeiderpartiet og rundt 3,5 millioner kroner til Senterpartiet, går det frem av tall partiene har oppgitt til Partifinansiering.no

ENORME BELØP: LO bevilget titalls millioner kroner til SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet til valgkampen. (Kilde: Partifinansiering.no).

I tillegg til valgkampstøtte og årlige millionbidrag er det også et tett politisk samrøre mellom LO og Arbeiderpartiet.

I partiet sentralstyre sitter både LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Fellesforbundets Jørn Eggum og Fagforbundets Mette Nord. Dermed er fagforeningslederne med i organet som har ansvaret for partiets virksomhet, og som skal se etter at landsmøtets vedtak blir gjennomført.

Gjennom årene har fllere sentrale fagforeningsledere har tatt til orde for å bryte de tette båndene mellom fagforeningene og Arbeiderpartiet.

Den ferske undersøkelsen for YS viser at de tette båndene ikke er i tråd med alle medlemmenes meninger.

- Relativt mange er av den oppfatning at fagforening er for tett koblet til politiske partier, faktisk så mange som 40 prosent, skriver forskerne fra Arbeidsforskningsinstituttet.

FÅ STØTTER BÅNDENE: Av alle som svarte, er det bare hver fjerde som er uenig i at de politiske båndene er for tette. (Kilde: YS, Arbeidslivsbarometer).

- Det er verdt å merke seg at LO-medlemmer ikke skiller seg ut, også i LO er det flere som er enige enn uenige i at fagforeninger er for tett koblet til politiske partier, er konklusjonen.

Du kan lese undersøkelsen her: Norsk Arbeidsliv 2017

Problemet for fagforeningene er at de satset på de rødgrønne partiene, og at de nå har havnet i en ny mindretallsposisjon på Stortinget. 

- Mitt råd til fagbevegelsen er å kutte de politiske båndene og heller opptre partipolitisk uavhengig som en konstruktiv samarbeidpartner. Det tror jeg ville gitt dem bedre gjennomslag på vegne av medlemmene deres, mener Fremskrittspartiets Atle Simonsen.

Fremskrittspartiet er selvsagt imot at LO støtter de rødgrønne med titalls millioner kroner, til tross for at mange av medlemmene som betaler kontingent stemmer Høyre eller Fremskrittspartiet. 

Men han har et poeng i at denne undersøkelsen er et problem for LO-ledelsen og båndene til Arbeiderpartiet:

  • Når flertallet er kritiske til båndene, så opptrer organisasjonene på tvers av hva medlemmene mener.
  • I neste omgang kan de tette båndene til de rødgrønne partiene ødelegge en konstruktiv dialog med regjeringen.

Samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet har lange historiske tradisjoner, mens det tilsvarende samarbeidet mellom borgerlige partier og arbeidsgiverorganisasjonene er løst opp.

Når medlemmene sier så tydelig fra, burde det være en pekepinn også for LO-ledelsen.

Hva mener du? Er LO for tett knyttet til politiske partier, eller er det naturlig at fagforeningen og venstresiden samarbeider?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar