hits

Norge har råd til et hår i suppa

FORTSATT STØTTE: Regjeringen foreslår 1,8 millioner kroner til Hege Storhaug og Human Rights Service.

Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 millioner kroner til Hege Storhaug og Human Rights Service for 2018.

Provoserende meninger bør ikke straffes økonomisk, heller ikke når de kritiserer norsk innvandrings- og integreringspolitikk.

Derfor er det bra at regjeringen foreslår fortsatt støtte til Hege Storhaug og Human Rights Service.

Som det heter i begrunnelsen: «Tilskuddet skal sikre samfunnet kunnskap om alle sider ved integreringsprosessen, også mulige utfordringer, og hvordan disse kan håndteres».

ALLE BEHOLDER STØTTEN: Regjeringen foreslår at alle ressursmiljøene beholder statsstøtten, og at balansen sikrer bredde, fornyelse og kontinuitet - eller i klartekst; en blanding av kritiske og velvillige organisasjoner. (Kilde: Statsbudsjettet 2018, Justisdepartementet).

De siste dagene har det vært hard diskusjon om dette.

Aftenposten foreslo på lederplass å ta fra organisasjonen støtte, og de rødgrønne partiene på Stortinget er innstilt på å kutte støtten.

Begrunnelsene er vage og lite prinsipielle, og bygger på noen fakta, noen halvfakta og noen klare fordreininger:

  • Human Rights Service vil angivelig «jage muslimer med kamera».
  • Human Rights Service skriver færre rapporter enn tidligere.
  • Human Rights Service motvirker integrering med sine handlinger.

Det burde være et minimumskrav til flertallet på Stortinget at de ikke opptrer vilkårlig, og at man har en grundigere saksbehandling enn å handle i affekt bare fordi Human Rights Service har et fotoinitiativ man ikke liker.

Er det riktig at Human Rights Service vil «jage muslimer med kamera»? 

Det er et stykke fra å be leserne sende inn bilder som dokumenterer det Human Rights Service oppfatter som islamifisering av Norge, til å påstå at de skal «jage muslimer med kamera».

Hege Storhaug benekter dette, og skriver på nettsidene følgende: - Norge endres raskt. Islam dominerer mer og mer det offentlige rommet. Vi fremmedgjøres. Bli med i et unikt prosjekt for å dokumentere vår samtid.

Å tolke dette som at man skal «jage muslimer med kamera» er åpenbart på et tynt grunnlag.

Et minimum er at departementet tar kontakt med organisasjonen, får deres forklaring, og deretter tar stilling til om fotoinitiativet er i strid med målet med statsstøtten.

Siden det foreløpig bare er publisert ett eneste bilde i kampanjen er det lettvint og prinsippløst å la den saken bety noe som helst i vurderingen. Vi lever tross alt i en rettsstat som bør ha likebehandling som et selvsagt grunnlag.

Skriver Human Rights Service færre rapporter enn tidligere?

Det ser slik ut - ifølge nettsidene er siste rapport fra 2015. Men publiseringene på nettsiden er omfattende, og ingen har foreløpig påstått at Human Rights Service publiserer mindre - og er mindre aktive - enn alle de andre organisasjonene på listen.

Jeg har sans for et argument om at man bør sikre at statsstøtten brukes effektivt, og er ikke imot at samtlige organisasjoner på listen gjennomgås etter et slikt kriterium. Men det må være likt for alle.

Motvirker Human Rights Service god integrering?

Den påstande hviler på en tanke om at kritikk er negativt, og at kritikkløshet er bedre. Det er jeg grunnleggende uenig i. Tvert imot er det slik at man knapt kommer videre uten å peke på ting som ikke fungerer. Human Rights Service har eksempelvis vært svært opptatt av segregering i Oslo de siste årene. Bevisstheten om disse utfordringene har økt, og jeg mener at det er nødvendig for gode endringer.  

 

 

Les denne bloggen: Meninger bør ikke straffes økonomisk

Det viktigste spørsmålet er hvordan vi sikrer at integreringen i Norge blir bedre. Er det ved kun å gi penger til ressursmiljøer som er grunnleggende positive til innvandring og dagens politikk - eller er det ved også å finansiere kilder som er grunnleggende kritiske?

Mitt syn er at å påpeke svakheter nærmest er en betingelse for å få forbedring.

Norsk integreringspolitikk blir bedre av at ulike synspunkter brynes mot hverandre, og at statsstøtten bør fordeles på ulike organisasjoner med helt forskjellige ståsteder. Som det heter i budsjettet: «Departementet vurderer at disse organisasjonene, stiftelsene og sentrene vil gi den nødvendige balansen mellom bredde, fornyelse og kontinuitet».

Nøkkelordene er den nødvendige balansen - altså at alle syn er representert.

Vi har råd til et hår i suppa og en kompromissløs kritiker som Hege Storhaug og Human Rights Service.

Hva mener du? Bør Stortinget fjerne støtten eller bør Human Rights fortsatt få penger?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar