hits

Bra å ta fra mor og gi til far

STADIG VANLIGERE: Rundt 70 prosent av norske fedre tar ut full pappapermisjon. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix).

 

Stortingsflertallet er enige om å ta permisjonsuker fra mor, og utvide pappapermen til 14 uker igjen. Det er en overmoden snuoperasjon.

Norske foreldre har rett til 49 uker med full lønn, fordelt med en kvote til mor, en kvote til far og en fellesperiode.

I forrige stortingsperiode ble de borgerlige partiene enige om å senke fedrekvoten fra 14 til 10 uker.

Nå bytter Kristelig Folkeparti og Venstre side, og sørger for at pappakvoten igjen blir hevet til 14 uker.

Det er bra.

Her er regelverket: Fedrekvote (pappaperm), mødrekvote og fellesperiode

 

 

Når Kristelig Folkeparti støtter Arbeiderpartiets forslag, betyr det at partiet i praksis er med på å ta permisjonstid som i dag brukes av mor, og øremerke den for far. Det er overraskende radikalt, selv om partiet vil jobbe for å få utvidet perioden med foreldrepenger (vil neppe skje).

Ulempen for KrF er at de ved å bytte side i denne saken også risikerer at deres tidligere borgerlige forbundsfeller bytter side i to viktige KrF-saker: Å fjerne kristendom fra KRLE-faget i skolen eller fjerne kontantstøtten. 

Summen vil bli store skritt bort fra Kristelig Folkepartis familiepolitikk.

Men tilbake til pappapermen. Der skrudde de borgerlige partiene utviklingen tilbake, mens det motsatte burde skjedd.

SNUDDE UTVIKLINGEN: Fedrekvoten har vært økt jevnt og trutt siden 1993, mens de borgerlige partiene ble enige om å slå kontra.

Målet må være at mor og far deler permisjonstiden likt mellom seg - eksempelvis ved å øremerke 1/3 av permisjonen til mor etter fødselen, og øremerke 1/3 til far og 1/3 til mor av restperioden. 

Les mer hos Statistisk sentralbyrå: Fedrekvoten - mer populær enn noen gang

DE FLESTE TAR FULL KVOTE: Rundt 70 prosent av fedrene tar ut full pappapermisjon.

Statistikken tyder på at størrelsen på fedrekvoten også har konsekvenser for hvor mye permisjon pappaene tar ut: - Det kan virke som at fedrene som først velger å ta noe foreldrepermisjon, tar det de har krav på eller mer, og at svært få som først velger å ta foreldrepermisjon, tar mindre enn de har krav på, skriver Statistisk sentralbyrå.

Hver fjerde pappa tar ikke ut permisjon, mens 70 prosent tar ut full fedrepermisjon eller mer. Det er oppmuntrende tall for likestillingen og for forholdet mellom barna og begge foreldrene.

Tallene viser også at det er relativt små forskjeller mellom ulike fylker. Det indikerer at pappapermisjonen er akseptert og kommet for å bli. Naturlig nok.

Likevel var beslutningen om å redusere pappakvoten fra 14 til 10 uker et feilgrep.

Brått sank andelen av fedre som tar ut mer enn ti ukers pappaperm fra 32,8 prosent til 10,7 prosent. 

FEDRENE TILPASSER SEG: Tabellen viser hvordan norske menn tilpasser seg reglene. Da kvoten ble økt til 10 uker (50 dager) i 2011, og til 12 uker i 2013, og til 70 dager i 2015 - for så å bli reversert tilbake til 50 dager fra 2016. (Kilde: NAV).

- Det er uheldig. Derfor bør vi gå gjennom dette på nytt, var næringsminister Monica Mælands (H) kommentar da tallene kom på bordet.

Og statsminister Erna Solberg sa at hun «var kanskje overoptimistisk på vegne av norske menn og norske familier».

Når samfunnet bruker milliardbeløp på foreldrepermisjon, så er det også riktig å vurdere om pengene bidrar til å nå mål som full økonomisk likestilling mellom kjønnene og i familiene. 

Jeg er uenig med Kristelig Folkeparti i at vi trenger en lengre foreldrepermisjon enn 49 uker med full lønn, og da må regnestykket bli slik at mer permisjon til far automatisk betyr mindre permisjon til mor.

Og når all erfaring tyder på at fedre tar ut den permisjonen de har krav på, så må svaret være å øremerke mer til dem. 

Helst 16 uker, som på Island, der fedrene får en tredjedel av permisjonen øremerket.

Og slik at pappapermisjon som ikke brukes, tilbakefaller til samfunnet som sparte penger.

Hva mener du? Bør så mye som en tredjedel av foreldrepengene øremerkes til pappaperm, eller bør det være fritt frem for familiene å disponere permisjonen slik de selv vil?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar