hits

Sauen bør frykte bøndene mest

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen åpner for rekordjakt på ulv - det høyeste tallet siden 1920. (foto: Bjørn Stuedal).

 

Mens norske bønder slakter en million sau i året, går vi nå mot en sesong med den største nedslaktingen av utrydningstruet ulv på 100 år.

Det voldsomme engasjementet mot ulven og for sauen er litt vanskelig å forstå.

  • I fjor slaktet norske bønder 1,3 millioner sauer og lam.
  • Ulven tok påviselig ikke mer enn rundt 350 sau.

Det er altså ikke ulven som er den store trusselen for de kjære husdyrene, men den norske driveformen hvor sauene går på utmarksbeite.

Norske bønder slakter cirka 3.700 ganger flere sauer i året enn ulven tar.

Sauene har altså større grunn til å frykte bøndene enn ulven.

 

 

Likevel blir det nesten nasjonal politisk krise når miljøvernministeren viser til at vi har internasjonale forpliktelser til å ta vare på utrydningstruede villdyr. Og nå kommer svaret - den største nedslaktingen av ulv siden 1920.

I helgen starter lisensjakten på ulv. Klima- og miljødepartementet har fattet vedtak om at 26 ulver kan felles. Det åpner for muligheten for 100-årsrekord i antall felte ulv per jaktår.

- I alt 18 ulver ble skutt eller drept forrige jaktperiode, det største antallet siden 1923, da 19 ulver ble felt totalt, sier seniorrådgiver Trond Amund Steinset, i Statistisk sentralbyrå. Han legger til at vi må helt tilbake til 1920, før vi finner et totaltall på 26 felte ulver i statistikken.

I snitt slaktes cirka 100.000 sau i måneden, men tallene varierer mellom sesongene. Nå går vi inn i andre halvår, og da går slakteriene for full maskin, med 500-600.000 slaktede sau og lam i kvartalet.

De siste tre månedene av året - altså fjerde kvartal - slaktes nær 600.000 sau og lam.

I ulvedebatten kan man også få inntrykk av at de fryktede rovdyrene fortrenger sauebøndene, men statistikken viser noe annet.

De 10 siste årene har antallet voksne sauer i Norge økt fra 723.000 til 804.00 - eller en vekst på 11,2 prosent.

Som tallene viser har saueholdet økt drastisk i flere av fylkene hvor ulvemotstanden har vært sterkest, som i Østfold og Akershus, men det er stor økning i de fleste fylker av landet.

Heller ikke innmeldte skaderapporter dokumenterer at ulven er noen stor trussel for den store mengden sau - og tallet er stadig synkende:

Stadig færre sauer blir påviselig tatt av rovdyr. (Kilde: Miljødirektoratet).

I 2003 forsvant cirka 130.000 sauer, men under 32.000 av dem skyldtes rovdyr. Og av dem igjen var det bare dokumentert at 2.300 beviselig var tatt av rovdyr.

I 2016 var antallet som ble påvist tatt av rovvilt nede på rundt 1.500 - og bare 367 av dem var tatt av ulv.

Ulven står for bare en liten del av rovdyrskadene på sau. (Kilde: Miljødirektoratet).

Når vi nå går mot en rekordjakt på ulv, så er det i strid med rådene fra Miljødirektoratet

Direktoratet viser til at ulven er kritisk truet i Norge, og mener at man bør redusere antallet ulv som de regionale rovviltnemndene har vedtatt å felle.

Det norske bestandsmålet som ble vedtatt av Stortinget i fjor er fire til seks ungekull i året, hvorav minst tre helnorske. 

Nå vil rovviltsnemndene at 24 ulv skal skytes innenfor de tre etablerte revirene i Julussa, Osdalen og Slettås i Hedmark. I tillegg har de åpnet for å felle 12 ulver i regioner utenfor ulvesonen.

Vedtaket er klagd inn av en rekke organisasjoner, og ligger nå på bordet til Klima- og miljødepartementet.

Dermed er det duket for en ny politisk strid, der angivelig står mellom ulv og sau.

Da kan det være nyttig å huske at mens bøndene slakter 1,3 millioner sau og lam i året, så dreper ulven rundt 350 sau.

Bøndene dreper altså 3.700 ganger flere sau enn ulven.

Det kan også nevnes at det offentlige støtter sauebøndene med rundt to milliarder kroner i året. 

Altså ting å huske på neste gang det ropes «ulv, ulv».

Hva mener du? Skal vi utrydde ulven, eller er problemene grovt overdrevet av bøndene?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar