hits

Barnevernet på nytt i søkelyset

Den 42-årige kvinnen ble varetektsfengslet, mistenkt for drap på sin egen far og sin tidligere samboer. (Foto: Google Streetview).

 

For andre gang på kort tid er barnevernet i Kristiansand i søkelyset etter en drapssak.

Det er bare to måneder siden Statens helsetilsyn åpnet tilsynsak mot barnevernet i Kristiansand etter at en ung kvinne ble knivdrept på Sørlandssenteret av en klient.

Les mer: Det blir tilsyn med både barnevernet og helsetjenesten etter drapet på ei ung jente i Kristiansand sist uke

Helsetilsynet griper inn fordi de har mottatt informasjon de omtaler som av «alvorlig karakter».

Gjerningspersonen var en 15-årig jente som rømte fra den meget lønnsomme private barnevernsbedriften Næromsorg Sør AS, der hun var alene som beboer, betalt av det offentlige.

Næromsorg Sør har hatt overskudd på totalt 20 millioner kroner de siste tre årene på tjenester for det offentlige, og måtte tåle skarp kritikk for at rømmingen ble oppdaget for sent på en institusjon der 15-åringen var som såkalt enetiltak.

Nå er søkelyset igjen på barnevernet i Kristiansand, i tilknytning til drapsetterforskningen mot den 42-årige kvinnen som er varetektsfengslet, mistenkt for drap på sin egen far i 2001 og en tidligere samboer i 2014.

Slik saken fremstår har den 42 år gamle kvinnen - samtidig med at politiet i det stille har etterforsket henne for mistanke om to drap i nære relasjoner - beholdt omsorgen for ett av sine syv barn.

Etter det Nettavisen kjenner til er folk som har vært inne i boligen overrasket over forholdene det siste barnet har bodd under.

Det gjør at to naturlige spørsmål melder seg:

  • Har politiet informert barnevernet underveis i denne etterforskningen?
  • Og har barnevernet gjort tilstrekkelig for å sikre seg at det siste barnet har fått god nok omsorg?

 

 

En gjennomgåelse av Facebook-profilen til den varetektsfengslede 42-åringen dokumenterer en årelang kamp mot barnevernet i nemnder og domstoler. 

Så sent som i fjor delte kvinnen opplysninger om at en tidligere kjæreste leverte bekymringsmelding til barnevernet etter et kortvarig forhold med kvinnen. 

Lov om barneverntjenester pålegger barnevernet å gjennomgå slike meldinger i løpet av en uke og vurdere om den skal følges opp. Hvis det er rimelig grunn, har barnevernet en rett og plikt til å undersøke forholdene nærmere. Og hvis forholdene er ille, kan barnevernets leder - uten samtykke fra foreldrene - plassere barnet utenfor hjemmet med øyeblikkelig virkning.


Barnevernet kan vedta å ta over omsorgen for et barn hvis det er alvorlige mangler i den daglige omsorgen, eller det er fare for at barnet kan bli skadet av at foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet. (Kilde: Lovdata).

Men til tross for slike meldinger og politietterforskningen har altså det siste barnet bodd hjemme hos mor inntil nylig.

Foreløpig er det få offentlige opplysninger om barnevernets arbeid i denne saken.

Men det er et faktum at den 42-årige kvinnen i flere år har vært etterforsket, mistenkt for drap, samtidig som hun beholdt omsorgen for det siste barnet.

Forholdene i hjemmet skal også ha overrasket de som har vært der.

Så skal det nevnes at den 42-årige kvinnen verken er tiltalt eller dømt for drapene hun nå etterforskes for, og hun kan ha vært en god og kjærlig mor for sine barn.

Barnevernet kan ha hatt vektige grunner for å vurdere at hun ga det siste barnet god omsorg.

I barnevernet er det ikke uvanlig at foreldre kan bli fratatt omsorgen for eldre barn, men få en ny sjanse hvis de får flere barn. Juridisk er det også slik at det ikke er noen automatikk i slike saker, hvert barn skal vurderes for seg.

Svært ofte kritiseres barnevernet av foreldre som reagerer på at barna er tatt fra dem, og det er hele tiden store aksjoner i sosiale medier for å legge ned hele barnevernet. Engasjementet er forståelig, for det er en stor inngripen i folks liv å miste omsorgen for egne barn.

Men det som sjeldnere kommer frem er hvor mange barn som lever i situasjoner der barnevernet burde grepet inn tidligere.

Slik saken nå fremstår er det et spørsmål barnevernet garantert vil bli stilt.

Vi må aldri glemme at det aller viktigste hensynet er barnas beste.

Hva mener du? Er barnevernet for raskt til å ta barna fra foreldre, eller er det mange foreldre som ikke er i stand til å gi barna en god omsorg og som burde vært reagert på for lenge siden?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar