hits

Norsk skole gjør guttene til tapere

GUTTENE TAPERE: Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen, som nå har permisjon, snakker gjerne om verdens beste skole, men det gjelder ikke guttene. (Foto: Regjeringen.no/flickr).

Jo lengre elevene er i den norske skolen, desto dårligere gjør guttene det. 

Hvis vi legger til grunn at jenter og gutter er omtrent like intelligente fra naturens side, så er det noe alvorlig galt med en skole som gjør guttene til tapere.

Ved slutten av grunnskolen har jentene 43,7 grunnskolepoeng i snitt, mens guttene ligger på 39,2 poeng. Jentene er klart bedre i alle de viktigste fagene - engelsk, matematikk og norsk.

Les mer: Karakterer ved avsluttet grunnskole

De nye tallene tyder også på at jentene får et visst «trynetillegg» av sine lærere:

  • Når lærerne setter standpunktkarakterer, gjør jentene det klart bedre.
  • Ved «objektive» nasjonale prøver der man ikke vet hvem som har svart, er forskjellene mindre.

 

 

Gjennomgåelsen viser at det er store forskjeller mellom elevene som skyldes foreldrenes utdannelsesnivå.

Barn av foreldre med lav utdanning gjør det systematisk dårligere enn barn av akademikere. 

Derimot er det små geografiske forskjeller. Finnmark gjør det riktignok noe dårligere enn Oslo/Akershus, men forskjellene er ikke så veldig store.

Les mer: Grunnskolepoeng etter fylke og foreldrenes utdanningsnivå

I diskusjonen om private skoler er det ofte argumentert med at det skaper ulikhet fordi de velstående kan kjøpe bedre utdannelse til barna sine.

Men de nye tallene viser at den offentlige skolen også systematisk reproduserer ulikhet. 

En gruppe som kommer spesielt dårlig ut er innvandrerbarn. De gjør det dårligere enn den øvrige befolkningen i alle fag, men det er oppmuntrende at norskfødte barn av innvandrerforeldre gjør det bedre og nærmer seg den øvrige befolkningen.

Les Erik Stephansens blogg: Andre generasjon innvandrere har snart tatt igjen andre nordmenn i å fullføre videregående skole

ULIKHET: Innvandrerbarn gjør det systematisk dårligere på skolen enn andre barn, men det er oppmuntrende at forskjellen blir mindre når vi ser på norskfødte barn av innvandrerforeldre.

Det triste med statistikken er at guttene stort sett gjør det dårligere i forhold til jentene desto lengre de er i skolen. 

I norsk er sammenhengen tydeligst: Forskjellen blir større og større.

VERRE OG VERRE: Forskjellen på nasjonale prøver i 5. klasse har vesentlig mindre forskjeller på jenter (lilla) og gutter (grønn) enn ved utgangen av grunnskolen. (Kilde. Statistisk sentralbyrå).

Kroppsøvning er det eneste faget hvor guttene i snitt gjør det bedre enn jentene.

Dessverre fortsetter disse forskjellene i videregående skole. I neste omgang dropper en del av guttene ut av skolen, og noen av dem går rett inn i trygdebudsjettet som uføre.

I aldersgruppen 18-24 år har antallet uføretrygdede menn økt fra 2.054 i 2007, til 4.014 i år.

Det store spørsmålet er hvorfor skolen systematisk gjør guttene dårligere enn jenter.

Er det klasseromsituasjonen, der gutter i denne alderen har vanskeligere for å sitte stille enn jenter?

Det som er sikkert, er at det koster det norske samfunnet dyrt at vi ikke klarer å få ut ressursene til disse guttene.

Og at det ikke er noen magisk resept mot ulikhet at norsk skole er felles og offentlig.

Hva mener du er grunnen til at guttene gjør det dårligere enn jentene på skolen?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar