hits

Partimålingene ikke til å stole på

HELT ÅPENT: Meningsmålingene spriker enormt, så det kan bli et dødt løp mellom statsministerkandidatene Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. (Montasje: Nettavisen/Flickr).

 

Når målingene for enkelte partier varierer med 50 prosent, vil mange meningsmålinger bomme totalt. Vi kan få oss en kraftig overraskelse.

Tilliten til meningsmålinger er generelt synkende etter at så godt som alle bommet på Donald Trump og Brexit.

Konklusjonen er uansett at målingene spriker så mye at partimålingene ikke er til å stole på.

Også i det norske stortingsvalget er det enorme sprik på målinger som er tatt opp tilnærmet samtidig:

  • Rødt får 1,8 prosent på en måling, og 3,8 prosent på en annen.
  • SV varierer fra 3,6 prosent til 6,6 prosent på målingene.
  • Og Miljøpartiet De Grønne får 2,6 - eller 6,1 prosent.

Det som er nokså sammenfallende er at Arbeiderpartiet går mot et dårlig valg og Senterpartiet mot et godt valg.

 

 

 

GJENNOMSNITT: Snittet av målingene viser at Arbeiderpartiet faller og faller, regjeringspartiene holder seg godt, Senterpartiet er over topen, mens miljøpartiene SV, Venstre og MDG har vært i siget de siste månedene. (Kilde: Pollofpolls.no).

Forskjellene mellom målingene kan enkelt avgjøre hvem som blir statsminister.

Miljøpartiet De Grønne varierer for eksempel fra 1 til 11 mandater på Stortinget, mens Venstre kan få 1 til 7 mandater.

Det store spørsmålet er hvorfor meningsmålingene spriker så enormt.

 

 

På Pollofpolls er det en stor debatt om metoden de bruker, og en hovedforklaring kan være ulike «veiemetoder».

Det er nemlig ikke slik at byråene ringer 1.000 tilfeldige og oppgir hva de svarte. Resultatet veies mot skjevheter i det utvalget oppgir at de stemte sist.

Er det for få Ap-velgere i utvalget, veies Ap-målingen opp.

Her kan du lese mer: Hvorfor finner Respons «for få» Ap-velgere?

De andre instituttene gir ut sine rådata slik at metoden kan vurderes og diskuteres, men det nekter InFact å gjøre. 

Byrået er så arrogant at det nekter å besvare hendelser fra nøytrale Pollofpolls.

Les mer: Ingen rådata fra VG og InFact

Inntil InFact åpner opp og lar seg etterprøve, er det ingen grunn til å feste lit til deres målinger.

InFacts hemmelige metode i målingene for VG gir Arbeiderpartiet bedre tall, og dårligere tall for Høyre og Frp, enn byråene som er åpne om metoden.

Veiingen er ulik, og i tillegg bruker InFact automatiske telefonoppringninger, mens de andre bruker vanlige telefonintervjuer.

Alle målingene har den svakheten at utvalget er folk som tar telefonen og svarer på slike målinger.

Der er jeg helt enig med Pollofpolls analytiker Johan Gjertsen: - Samfunnsinteressene i tilliten til målingene i sluttfasen av valgkampen må veie tyngre enn InFacts eventuelle interesse i å bli skjermet for innsyn. 

Konklusjonen er uansett at målingene spriker så mye at partimålingene ikke er til å stole på.

Hva mener du? Stemmer målingene med valgvinden slik du oppfatter at den er?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar