hits

Økt skatt for de som betaler mest

Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre går til valg på å øke skattene med 15 milliarder kroner. Alle som tjener over 600.000 kroner skal tas mest. (Foto: Bernt Sønvinsen/Ap-program).

 

Skattesystemets «hakkekyllinger» betaler mest skatt, bidrar mest til fellesskapet og skal flås igjen.

Når politikerne snakker om å skattlegge de rike, ender de som regel opp med å ta de høytlønte.

Arbeiderpartiet lover for eksempel å øke skattene med 15 milliarder kroner, og sier at alle som tjener over 600.000 kroner kan få høyere skatt.

Hvis SV og Rødt kommer på vippen, vil de kreve enda sterkere skatteskjerpelser.

Det er verdt å merke seg for de 800.000 velgerne som tjente over 600.000 kroner i 2015.

Skatteekspert Marianne Killengreen i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen har koblet disse tallene til skattestatistikken.

Hennes konklusjon er klar, ifølge et leserinnlegg i Dagens Næringsliv:

  • De 70 prosentene som tjener under 500.000 kroner, betalte 32 prosent av skatten, eller 149 milliarder kroner.
  • De 19 prosentene som tjener mellom 500.0000 og 750.000 kroner betalte 27 prosent av skatten, 127 milliarder.
  • De 11 prosentene som tjente over 750.000 kroner betalte 41 prosent av skatten, 190 milliarder kroner.

Og rosinen i pølsa: De fem prosentene som har høyeste inntekt betalte 127 milliarder i skatt, eller 27 prosent av totalen.

Partiene på venstresiden vil altså sende en enda større skatteregning til dem som allerede betaler mest.

 

 

Pussig nok dreier det meste av debatten seg om formueskatten - altså skattlegging på å eie.

Det er mindre fokus på skatt på arbeidsinntekt, som utgjør de største beløpene for folk flest.

Slike inntekter er vanskeligere å trylle bort enn formue gjennom skattetilpasninger, for det er  svært få som kan ta med seg jobben og flytte utenlands.

Derfor er de høytlønte et yndet skatteobjekt.

Grafikken viser den hva ulike inntektsgrupper i snitt betaler i skatt.

Den bitte lille gruppen som har over 7,5 millioner i brutto inntekt betaler altså 5,5 millioner kroner i skatt - i gjennomsnitt!

- Jeg synes tallenes tale peker mot at de høytlønte bidrar bra til fellesskapet, konkluderer Marianne Killengreen, og hun har helt rett.

De høytlønte er en gruppe som rommer folk som har tatt lange utdannelser, skaffet seg ekspertise og arbeidet hardt for å få godt betalte jobber.

Over tid betaler denne gruppen en stadig større andel av inntektsskattene.

Venstresiden er tydelige på hva de vil gjøre.

Rødt vil heve skattene for alle som tjener over gjennomsnittet, SV vil at «den økonomiske eliten» skal betaler mer skatt, mens Miljøpartiet De Grønne lover «høyere skatt for inntekter over 650.000 kroner».

Altså: Mer skatt til de som allerede betaler mest.

Hva mener du? Er det bra at skatten blir enda høyere for de som har høyeste inntekter, eller bør skattene på arbeidsinntekt settes ned?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar