hits

Farlig å hindre bevæpnet politi

ÅPEN: KrF-leder Knut Arild Hareide er åpen for å vurdere bevæpning av norsk politi. I går var han gjesteredaktør i Nettavisen.

 

De nye terrormetodene må møtes med rask respons fra bevæpnet politi. Når en terrorist meier ned fotgjengere med en lastebil, så må han stoppes resolutt og med våpen.

I motsetning til utenlandsk politi har norsk politi vært ubevæpnet for å redusere konfliktnivået, og for å bidra til at kriminelle heller ikke bevæpner seg.

Men det vi ser nå er ikke normal kriminalitet - det er enkeltpersoner som vil ta med seg så mange som mulig i døden.

Derfor er det viktig at norske politikere ser på saken på nytt:

- Vi ønsker å bevare prinsippet om ikke å gå bevæpnet så langt det lar seg gjøre, men jeg er åpen for at våpen kan være lettere tilgjengelig for politiet enn det regelverket vi har i dag, sier Hareide til Nettavisen.

Les saken: Hareide (KrF) på glid om bevæpning av politiet

Den norske politikken med ikke-bevæpnet politi har vært vellykket i «normale» tider. Norge ligger lavt på internasjonale statistikker for voldskriminalitet.

Bevæpningen er styrt av våpeninstruksen for politiet, som blant annet sier at det kan skje «når det basert på trusselvurderinger og tilgjengelig informasjon anses som nødvendig for å kunne gi personer, objekter eller virksomheter tilstrekkelig beskyttelse».

Les mer her: Våpeninstruks for politiet

Instruksen har fungert bra i normale tider, der politiet ofte har tid til å forberede seg på å konfrontere unntaksvise, voldelig kriminelle.

Men terrorbølgen vi ser nå, har lite med vanlig kriminalitet å gjøre. 

Anslagene kommer på utvalgte eller tilfeldige steder. Det kan skje i Norge også, og like gjerne i en småby som i Oslo.

 

Gjerningsmennene er forberedt på å dø, og de stanser ikke sine brutale drap før de effektivt blir stoppet med makt.

Sjåføren som drepte 86 mennesker og skadet 458 andre i Nice i fjor, klarte å kjøre nesten en kilometer før han ble stanset.

Langs hele strandparaden var det blodspor og blomster.

Der terroristen til slutt ble skutt og drept, var det et blomsterhav for å markere sympati for ofrene.

Den spanske politimannen som skjøt fire terrorister i Cambrils i Spania forhindret trolig et blodbad da han stanset terroristene fra å angripe fotgjengere med en øks og kniver, og han ble møtt med applaus fra resten av politikorpset da han kom tilbake på jobb.

Bevæpnet politi er selvsagt ikke den eneste måten å beskytte samfunnet mot slike terroraksjoner.

Forebyggende tiltak som god integreringspolitikk, utvisning av kriminelle og illegale migranter, og overvåkning er noen eksempler.

Men selv om samfunnet intensiverer det preventive arbeidet og sikrer offentlige plasser så godt som praktisk mulig, vil det alltid være mulig å gjennomføre terror.

Derfor er bevæpnet politi trolig den beste garantien for at terroristene kan bli stanset.

Lederen for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener at norsk politi setter liv i fare ved at polititjenstemenn ikke bærer våpen. Han krever midlertidig bevæpning over hele landet etter de siste terrorangrepene.

Det er vanskelig å være uenig, og det hviler et tungt ansvar på politikere som sier nei til en midlertidig bevæpning.

Hva mener du? Bør politiet over hele landet bevæpnes, eller er det en overreaksjon? 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar